Historia gospodarcza

Historia gospodarcza to jeden z kierunków studiów, który pozwala studentom zgłębić wiedzę na temat rozwoju gospodarczego i ekonomicznego różnych społeczeństw w różnych epokach historycznych. Studia te zazwyczaj obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty historii gospodarczej, w tym m.in. rozwój systemów ekonomicznych, historię gospodarczą poszczególnych krajów czy też rolę rynku i instytucji finansowych w historii gospodarczej. Absolwenci studiów z historii gospodarczej są przygotowani do pracy w różnych instytucjach i firmach, które zajmują się analizami ekonomicznymi i historycznymi oraz do dalszych studiów naukowych na kierunku ekonomia czy też historia.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z historii gospodarczej, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Ekonomiczne przesłanki upadku socjalizmu
 2. Gospodarcze role miast średniowiecznych na wybranym przykładzie
 3. Gospodarka państw bloku socjalistycznego po II wojnie światowej
 4. Liberalizm i protekcjonalizm na ziemiach polskich
 5. Miejsce i rola niewolnictwa w państwach starożytnego wschodu
 6. Powstanie i rozwój manufaktur w Polsce
 7. Procesy dezintegracyjne w gospodarce światowej w XX w
 8. Przemiany gospodarcze w II połowie XIX wieku w Europie
 9. Przyczyny zdobycia przez USA pozycji przywódcy gospodarczego
 10. Reforma walutowa Grabskiego i jej skutki dla gospodarki polskiej
 11. Rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich
 12. Rewolucja transportowa w Polsce. Gospodarcze skutki budowy i rozwoju kolei
 13. Rola mekrantylimzu na przestrzeni wieków
 14. Rozwój gospodarek tygrysów azjatyckich w XX wieku
 15. Skutki gospodarcze I wojny światowej na świecie
 16. Skutki II wojny światowej dla gospodarki europejskiej
 17. Wielki kryzys gospodarczy w Polsce
 18. Wielki światowy kryzys gospodarczy 1929-1933
 19. Współczesne problemy gospodarcze krajów Trzeciego Świata
 20. Źródła i przejawy globalizacji gospodarki światowej

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu pracy z historii gospodarczej, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

Hotelarstwo

Pomagamy pisać prace podyplomowe z hotelarstwa. Oczywiście, bez problemu możemy również napisać pracę licencjacką lub magisterską.

W dobie rozwoju turystycznego uczelnie coraz chętniej inwestują w kierunki nauczające zarządzania i hotelarstwa. Ta dziedzina wiedzy ma ogromny potencjał w naszym kraju, bo wielkie koncerny z tej branży w najbliższych latach będą zapewne dość mocno angażowały się w budowę ośrodków wypoczynkowych i hoteli. Euro 2012 to tylko jedna z wielkich imprez, jaka przyciągnęła do naszego kraju rzesze turystów i wyrobiła mu markę kraju bezpiecznego i przyjaznego turystom.

Do tego trzeba dodać, że w miejscowościach turystycznych powstaje wiele ośrodków, pensjonatów, schronisk i hoteli. Potrzebna jest więc wykwalifikowana kadra, która będzie uświetniała pobyt wszystkim gościom we wspomnianych ośrodkach.

Wielu młodych ludzi decyduje się na studiowanie hotelarstwa. Jednak napisanie pracy licencjackiej lub magisterskiej nie jest zadaniem prostym, najczęściej bowiem trzeba wykazać się konkretną wiedzą w tym zakresie i mieć wgląd w dokumenty związane z działalnością przykładowego ośrodka. Każdy student musi przeanalizować takie dokumenty, musimy wyciągnąć odpowiednie wnioski i zajmować się różnorakimi statystykami, których celem będzie odnalezienie „turystycznych” reguł. Nie jest to łatwą sprawą, tym bardziej że właściciele ośrodków niechętnie przyjmują pod swoje skrzydła studentów i niechętnie pozwalają im na wglądanie w dokumenty firmy.

Jeśli studiują Państwo hotelarstwo i zaczynają się problemy z pracami naukowymi, to zachęcamy do kontaktu z nami. Naszą specjalnością jest pisanie prac magisterskich i licencjackich z zakresu hotelarstwa i turystyki. Mamy duże znajomości wśród właścicieli renomowanych ośrodków i hoteli, dzięki czemu jesteśmy w stanie zgromadzić bardzo wartościowe materiały do wszystkich prac z tej dziedziny nauki. Dodatkowo współpracujemy ze znakomitymi wykładowcami akademickimi, którzy prowadza ciekawe badania z dziedziny hotelarstwa. Ich pomoc na pewno przyczyni się do stworzenia doskonałych prac. Pisane przez nas prace licencjackie i magisterskie dotyczące hotelarstwa i turystyki są idealnie merytorycznie i językowo.

Przykładowe tematy prac z hotelarstwa:

 1. Analiza i ocena funkcjonowania systemów hotelowych
 2. Analiza porównawcza oferty biznesowej hoteli w Szczecinie
 3. Analiza struktury bazy hotelowej województwa mazowieckiego
 4. Badania potrzeb i preferencji klientów hotelowych
 5. Hotel jako podmiot na rynku turystycznym
 6. Hotele butikowe jako nowy podmiot rynku hotelarsko-turystycznego
 7. Hotele nietypowe jako atrakcja turystyczna
 8. Kierunki rozwoju polskiego hotelarstwa
 9. Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego terenu ośrodka wypoczynkowego
 10. Kształtowanie produktów hoteli na instytucjonalnym rynku turystyki biznesowej w Polsce
 11. Mechanizm funkcjonowania kompleksu sanatoryjno-hotelowego
 12. Organizacja konferencji w hotelarstwie
 13. Organizowanie imprez turystycznych w obiektach hotelarskich
 14. Outsourcing usług jako koncepcja tworzenia oferty hoteli na polskim rynku turystycznym
 15. Problemy bezpieczeństwa w hotelarstwie
 16. Promocja usług hotelarskich w Internecie
 17. Rola personelu hotelowego na przykładzie hotelu X
 18. Standaryzacja usług hotelowych w sieci hoteli
 19. Strategia marketingowa na przykładzie Hotelu Sheraton
 20. Systemy i programy komputerowe w hotelach
 21. Wpływ kategoryzacji usług hotelowych na kształtowanie standardów i procedur obsługi
 22. Wymogi dotyczące wyposażenia pokoju hotelowego
 23. Zarządzania usługami hotelarskimi na przykładzie hotelu X
 24. Zarządzanie jakością usług hotelarskich
 25. Zarządzanie usługami spa i wellness na przykładzie wybranych hoteli w Gdańsku
 26. Zasady organizacji pracy w hotelu
 27. Zewnętrzne usługi turystyczne w obiektach hotelarskich

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Państwa tematu pracy z hotelarstwa, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Państwu wybrać odpowiedni dla siebie temat!

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo jest nieco marginalizowany. Wiele osób uważa, że są to nudne studia, po których można co najwyżej wycierać kurze w bibliotece. Jest to jednak złe podejście. Przede wszystkim dlatego, że kierunek ten przygotowuje do niezwykle ważnej funkcji – zarządzania, gromadzenia i przetwarzania informacji. W obecnych czasach to niezwykle ważna rola, która zaczyna być doceniana w mediach masowych, w których za dobrą informację płaci się ogromne pieniądze. Dodatkowo dochodzi Internet, w którym szybko podana informacja jest na wagę złota. Ten zawód ma przed sobą ogromną przyszłość. Oczywiście – po tych studiach można również siedzieć w bibliotece, ale nie to jest jego głównym celem. Bycie specjalistą od informacji w przyszłości może okazać się bardzo dochodowe. Zwłaszcza, że studenci tego kierunku są kompleksowo nauczeni również innych dziedzin – podstaw informatyki, pedagogiki, historii.

Pisanie prac na kierunku Informacji naukowe i bibliotekoznawstwie nie należy do najtrudniejszych. Studenci muszą skupiać się na tematach związanych z tą dziedziną, czyli mile widziane są teksty naukowe związane z ogólnie rozumianą informacją, jej przetwarzaniem itp. Oczywiście można pisać również o bibliotekach, choć patrząc w kontekście przyszłości zawodowej – nie byłby to najlepszy ruch.

Prace licencjackie i magisterskie opierają się głównie o teksty źródłowe, które są najzwyczajniej w świecie powielane. Nie jest to zatem wielkie wyzwanie naukowe. Prace podyplomowe to nieco większe wyzwanie. Liczy się dobry pomysł, jego opracowanie i przedstawienie własnych poglądów na omawiany problem. Student musi wykazać się rozszerzoną wiedzą z zakresu informacji naukowej lub bibliotekoznawstwa. Musi jednocześnie umieć argumentować, przedstawiać swoje racje i precyzyjnie formułować wnioski. Oceniany jest również język i wykonanie pracy, dlatego na ten element również trzeba poświęcić odpowiednią ilość czasu. Prace podyplomowe zatem muszą być interesujące i doskonale wykonane – to również spore wyzwanie.

DWUSEMESTRALNE PODYPLOMOWE STUDIUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA

Studium przeznaczone jest dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, które są zainteresowane podjęciem pracy w bibliotekach różnych typów lub, pracując już w bibliotece, zamierzają rozszerzyć posiadaną wiedzę i zdobyć dodatkowe umiejętności.

Program tych podyplomowych studiów obejmuje przedmioty ogólnozawodowe, zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne, które dają wiedzę i pozwalając zdobyć umiejętności niezbędne w pracy bibliotekarskiej. Studia te obejmują również blok zajęć z zakresu technologii informacyjnej. Studia trwają dwa semestry i łącznie mają 250 godzin zajęć (2 x 125 godz.).

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

WIEDZA:

Absolwenci tych studiów podyplomowych posiadają ogólną wiedzę z zakresu historii książki i bibliotek oraz współczesnych zagadnień informacji naukowej i bibliotekarstwa. Znają metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych a także zagadnienia automatyzacji tych procesów. Posiadają wiedzę dotyczącą tradycyjnych i elektronicznych źródeł informacji. Znają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji oraz kształcenia użytkowników. W zakresie niezbędnym do pracy w bibliotece znają prawo autorskie, biblioteczne i informacyjne.

UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwenci tych studiów podyplomowych zyskują umiejętności: analizy i opracowania dokumentów, sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji w postaci bibliotecznych narzędzi informacji o zbiorach i w formie baz danych. Potrafią sprawnie posługiwać się narzędziami technologii informacyjnej. Potrafią promować działalność biblioteczną, informacyjną oraz z zakresu czytelnictwa.

Logistyka

Logistyka to kierunek studiów, który pozwala studentom zgłębić wiedzę z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw, w tym m.in. planowania, organizowania i kontrolowania przepływu towarów, surowców i informacji w przedsiębiorstwie oraz w całym łańcuchu dostaw. Studia na kierunku logistyka zazwyczaj obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty logistyki, w tym m.in. zarządzanie zapasami, transportem, magazynowaniem czy też zarządzanie relacjami z klientami i dostawcami. Absolwenci studiów z logistyki są przygotowani do pracy w różnych instytucjach i firmach zajmujących się logistyką oraz do dalszych studiów naukowych na kierunku zarządzanie czy też inżynieria produkcji.

Prace dyplomowe z logistyki piszemy w zasadzie od początku wykładania tego kierunku na polskich uczelniach.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z logistyki, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Analiza systemu zwrotu towarów
 2. Elektroniczna wymiana danych
 3. Europejski przepływ towarów
 4. Handel międzynarodowy – prawa i obowiązki stron transakcji
 5. Infrastruktura dróg w Unii Europejskiej i jej wpływ na transport
 6. Innowacje w logistyce
 7. Kompetencje i zadania działu logistyki firmy handlowej X
 8. Logistyczna obsługa klienta na przykładzie przedsiębiorstwa X
 9. Logistyczne centra dystrybucji i ich rola w transporcie
 10. Logistyka handlu i dystrybucji
 11. Logistyka produkcji w przedsiębiorstwie na wybranym przykładzie
 12. Magazynowanie towaru
 13. Metody identyfikacji obiektów w systemach logistycznych
 14. Organizacja gospodarki magazynowej na przykładzie firmy X
 15. Podatki i cła w obrocie międzynarodowym
 16. Problemy transportu kolejowego
 17. Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw
 18. Przewóz materiałów niebezpiecznych na przykładzie firmy X
 19. Rozwój infrastruktury drogowej w Ameryce Łacińskiej
 20. Rynek usług logistycznych w wybranym regionie
 21. Standardy GS1 w praktyce
 22. Systemy identyfikacji towaru
 23. Transport morski w USA
 24. Wpływ transportu na zanieczyszczenie środowiska
 25. Zarządzanie zapasami

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu pracy z logistyki, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

Marketing

Marketing to kierunek studiów, który pozwala studentom zgłębić wiedzę z zakresu marketingu, w tym m.in. badania rynku, tworzenia i wdrażania strategii marketingowych, zarządzania produktem czy też komunikacji marketingowej. Studia na kierunku marketing zazwyczaj obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty marketingu, w tym m.in. badania rynku, psychologię konsumenta, reklamę czy też zarządzanie relacjami z klientami. Absolwenci studiów z marketingu są przygotowani do pracy w różnych instytucjach i firmach, które zajmują się marketingiem oraz do dalszych studiów naukowych na kierunku zarządzanie czy też medioznawstwo.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z marketingu, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Analiza i ocena działań marketingowych na przykładzie firmy X
 2. Badania marketingowe i ich zastosowanie w wybranej firmie
 3. Customer Relationship Marketing jako podstawa marketingowego zarządzania
 4. Działalność marketingowa wybranego przedsiębiorstwa
 5. Internet jako skuteczne i tanie narzędzie marketingu
 6. Istota i język badań marketingowych oraz ich miejsce w Systemie Informacji Marketingowej
 7. Klient ekskluzywny – jak do niego dotrzeć?
 8. Marketing bezpośredni – porównanie skuteczności z innymi metodami marketingu
 9. Marketing w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych
 10. Marketing zorientowany na młodego konsumenta – jakie narzędzia wybrać?
 11. Marketing-mix w działalności firmy usługowej X
 12. Marketingowa strategia produktu na przykładzie firmy X
 13. Narzędzia budowania wizerunku firmy na przykładzie firmy X
 14. Ocena wpływu działań marketingowych na przykładzie firmy X
 15. Plan marketingowy sieci hoteli X
 16. Programy lojalnościowe w Polsce i zagranicą
 17. Reklama jako narzędzie kształtowania zachowania nabywców
 18. Reklamy kontekstowe – wady i zalety
 19. Rola komunikacji marketingowej w polityce
 20. Rola promocji w marketingu organizacji na przykładzie firmy X
 21. Skuteczna strategia marketingowa, a pozycja rynkowa
 22. Sponsoring jako forma promocji X
 23. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa budowlanego X
 24. Telemarketing i jego skuteczność
 25. Wpływ instrumentów marketingowych na wizerunek przedsiębiorstwa
 26. Wprowadzenie nowego produktu odzieżowego na rynek na przykładzie firmy X
 27. Wykorzystanie marchandisingu w X Sp. z o.o.
 28. Zarządzanie relacjami z klientem (CRM – Customer Relationship Marketing)
 29. Zastosowanie elementów promocji-mix w dużej firmie
 30. Znaczenie marek w działalności rynkowej firmy X na rynku polskim

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu pracy z marketingu, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

Pedagogika

Pedagogika jest często uważana za mało ważną naukę, w której nic nowego nie można już wymyślić. Mówią tak oczywiście ignoranci, którzy nie są w temacie obeznani.

Pisanie prac z pedagogiki dla naszych specjalistów nie jest wcale nudnym powielaniem znanych już materiałów i teorii. Prace podyplomowe pozwalają na większą dowolność, jeśli chodzi o własne teorie, ale również prace licencjackie i magisterskie nie wykluczają wcale kreatywnego myślenia i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z pedagogiki, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy na prace podyplomowe z pedagogiki:

 1. Analiza zagrożeń oraz zjawiska uzależnienia dzieci od Internetu
 2. Autorytet rodziców oraz jego znaczenie w wychowaniu dziecka
 3. Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej
 4. Funkcje opiekuńczo-wychowawcze placówki szkolnej
 5. Inwestowanie w edukację dziecka
 6. Metody i formy współdziałania rodziców z przedszkolem
 7. Młodzież szkół ponadpodstawowych wobec zagrożeń współczesnego świata
 8. Narkomania – psychospołeczny kontekst uzależnień
 9. Nauczanie na odległość i jego skuteczność – analiza wybranych przypadków
 10. Ostatnia reforma szkolnictwa na tle szkolnictwa po roku 1989
 11. Powszechny brak autorytetów, a autorytet nauczyciela w oczach licealistów
 12. Pozytywne aspekty oddziaływania mediów na rozwój dzieci i młodzieży
 13. Problemy dzieci niepełnosprawnych ruchowo
 14. Przejawy patologii w środowisku szkolnym
 15. Przemoc wobec dzieci w rodzinie
 16. Przyczyny agresji i przemocy w szkole gimnazjalnej
 17. Realizacja programu wychowawczego w edukacji zintegrowanej w wybranej szkole podstawowej
 18. Reklama telewizyjna w funkcjonowaniu dziecka w młodszym wieku szkolnym
 19. Rodzina i szkoła a zachowania agresywne dzieci na poziomie edukacji wczesnoszkolnej
 20. Rodzina jako środowisko wychowawcze
 21. Rodziny adopcyjne – studium wybranych przypadków
 22. Specyfika pracy opiekuńczo-wychowawczej na przykładzie Domu Dziecka X
 23. Społeczne uwarunkowania oraz pozytywne i negatywne aspekty wykorzystania Internetu przez dzieci i młodzież – szanse i zagrożenia
 24. Stres i jego wpływu na osiągane przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych wyniki w nauce
 25. Subkultury młodzieżowe, a zjawisko agresji w grupie rówieśniczej
 26. System oświaty w Polsce
 27. Usytuowanie społeczne a poziom zdolności i postaw twórczych
 28. Uwarunkowania rodzinne przyczyną negatywnego stosunku uczniów do szkoły
 29. Warsztat pracy nauczyciela
 30. Wpływ autorytetu wychowawcy na rozwój i zachowanie dziecka
 31. Wpływ środowiska rodzinnego na zasób wiedzy religijnej dziecka w młodszym wieku szkolnym
 32. Wspomaganie dzieci w rozwoju mowy i kształtowaniu umiejętności komunikacji interpersonalnej
 33. Wychowawcza funkcja nauczyciela w szkole integracyjnej
 34. Wykorzystanie informatyki w edukacji
 35. Zainteresowania dzieci uczęszczających do wybranej Szkoły Podstawowej
 36. Zjawisko drugoroczności wśród uczniów szkół podstawowych

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu z pedagogiki, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

Pedagogika specjalna

Są pewne kierunki studiów, które wybierają tylko ludzie z powołaniem i empatią. Do takich bez wątpienia należy pedagogika specjalna. Ma ona przygotować studentów z podstaw nauk humanistycznych, ale również kładzie szczególny nacisk na wrażliwość na potrzeby innego człowieka. Pozwala na przyswojenie informacji związanych z prawidłowym rozwojem psychicznym, fizycznym i społecznym. Osoba kończąca te studia musi wiedzieć, jak przekazywać wiedzę osobom, które mają problemy z jej przyswajaniem. Musi jednocześnie wiedzieć, jak zachować się w konkretnych sytuacjach, jak służyć pomocą innym, na co zwracać uwagę. Problem omawiany na tych studiach jest wielowarstwowy, ponieważ poza wiedzą stricte pedagogiczną, uczy również o biologii czy psychologii.

Najpoważniejszym zadaniem, jakie stoi przed studentami pedagogiki specjalnej są prace podyplomowe. Obie muszą być tekstami interesującymi, obszernymi i omawiającymi pewien istotny dla tego kierunku problem. Prace licencjackie i magisterskie często dotyczą zaburzeń czy chorób wśród dzieci i młodzieży. W takich tekstach kładzie się szczególny nacisk na analizę problemu, ukazuje się jego przyczyny, a także metody radzenia sobie i leczenie dolegliwości. Najczęściej są to prace oparte na tekstach innych badaczy problemu i fachowych artykułach. Dobrze jest również dodać własne zdanie i przemyślenia. Prace podyplomowe natomiast to zadanie nieco bardziej złożone. Studenci muszą samodzielnie szukać pewnych rozwiązań, przedstawiać pomysły. Często na przykład piszą o funkcjonowaniu placówki wychowawczej dla trudnej młodzieży, sugerują swoje rozwiązania i pomysły, jak dokładnie powinna funkcjonować. Jednak możliwości jest znacznie więcej – liczy się przede wszystkim świeże i twórcze podejście do problemu.

Pedagogika specjalna to kierunek dla wąskiej grupy osób, które przede wszystkim chcą nieść pomoc innym. Nie mogą one liczyć na duże pieniądze po studiach, ponieważ praca w placówkach wychowawczych to jednak niewielkie możliwości rozwoju zawodowego. Podczas podejmowania decyzji o rozpoczęciu edukacji na tym kierunku warto dokładnie przeanalizować swoje życiowe plany i priorytety.

Oto kilka przykładowych tematów prac dyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej:

 1. Skuteczność programów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem
 2. Wpływ terapii behawioralnej na poprawę funkcjonowania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 3. Porównanie skuteczności różnych metod terapii sensorycznej u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 4. Ocena efektów stosowania metod pedagogicznych opartych na teorii inteligencji wielorakich u dzieci z trudnościami w uczeniu się
 5. Zastosowanie metod pedagogicznych opartych na teorii uczenia się przez doświadczanie u dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania
 6. Wpływ wczesnego wspomagania rozwoju na funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku szkolnym
 7. Porównanie skuteczności różnych metod terapii zajęciowej u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś odpowiadającego Ci tematu pracy z pedagogiki specjalnej napisz do nas. Pomożemy znaleźć Ci odpowiedni temat!

Politologia

Politologia to dziedzina nauki zajmująca się badaniem polityki i instytucji politycznych, a także procesów i zjawisk politycznych. Studenci politologii zdobywają wiedzę na temat różnych form i systemów politycznych, jak demokracja, monarchia, dyktatura i inne, a także na temat działań i dążeń politycznych, takich jak lobby, interesy i kampanie polityczne.

Politologia jest interdyscyplinarna i łączy w sobie elementy historii, filozofii, socjologii i prawa, co pozwala studentom na zrozumienie złożoności i różnorodności procesów politycznych.

Studia w zakresie politologii oferują szeroki zakres wiedzy i umiejętności, które będą przydatne w przyszłej karierze, takie jak:

 • Analiza i interpretacja danych politycznych
 • Komunikacja i przekazywanie informacji
 • Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów politycznych
 • Zrozumienie i interpretacja prawa i instytucji politycznych

Po ukończeniu studiów w zakresie politologii absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach, takich jak administracja publiczna, media, organizacje pozarządowe, instytucje badawcze i think-tanki, a także w szkołach wyższych jako wykładowcy i badacze.

Warto pamiętać, że rynek pracy w dziedzinie politologii jest konkurencyjny, a wiedza i umiejętności są cenione przez pracodawców, dlatego studenci powinni być gotowi na ciągły rozwój i uzupełnianie wiedzy w tej dziedzinie.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z dziedziny politologii, poniżej propozycja przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Bezpieczeństwo europejskie i instytucjonalizacja po II wojnie światowej
 2. Cenzura i ograniczenia wolności wypowiedzi na łamach prasy w Polsce po 1989 roku
 3. Geneza terroryzmu oraz jego wpływ na bezpieczeństwo we współczesnym świecie
 4. Gotowość Polski na walutę euro, analiza argumentów za i przeciw
 5. Kandydaci w wyborach prezydenckich 2010
 6. Komu opłaca się globalizacja. Analiza pojęcia w kontekście interesów państwa narodowego
 7. Koncepcje społeczno-polityczne Józefa Piłsudskiego
 8. Lojalizm i separatyzm na przykładzie Kraju Basków
 9. Milton Friedman kontra John Maynard Keynes a ich wpływ na politykę w USA
 10. Medialny obraz polskich kibiców na podstawie wybranych publikacji
 11. Misje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych
 12. Negocjacje w polityce na przykładzie procesu akcesyjnego Polska – Unia Europejska
 13. Niewerbalne środki manipulacji politycznej
 14. Oblicza nacjonalizmu irlandzkiego w dobie walki o niepodległe i jednolite państwo
 15. Parlamentarne kampanie wyborcze w III Rzeczypospolitej w latach 1989-2007
 16. Polityka w kontekście nierówności regionalnej. Analiza działań na przykładzie rozwoju polskiej infrastruktury w poszczególnych regionach
 17. Pozycja ustrojowa prezydenta w Stanach Zjednoczonych
 18. Prawo do wolności wypowiedzi prasowej i jego respektowanie w Polsce
 19. Przebieg konfliktu w byłej Jugosławii z udziałem wojsk NATO
 20. Przemiany w polityce zagranicznej RP po 1989 roku
 21. Przywódcy i liderzy polityczni
 22. Rada Ministrów jako naczelny organ państwa polskiego
 23. Rola i zadania policji, straży miejskiej i straży pożarnej w obronie ludności i mienia
 24. Sprawiedliwość polityczna, rozum publiczny, demokracja – społeczna jedność w koncepcjach Johna Rawlsa
 25. Terroryzm jako zagrożenie globalne
 26. Ustrój polityczny Meksyku
 27. Wpływ kultury popularnej na politykę w Polsce
 28. Wpływ Układu z Schengen na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski
 29. Współczesny fundamentalizm religijny
 30. Zjawisko terroryzmu islamskiego

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu na pracę zaliczeniową, licencjacką lub magisterską z politologii, zapraszamy do indywidualnego kontaktu. Pomożemy wybrać odpowiedni dla Ciebie temat pracy!

Polityka gospodarcza

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z polityki gospodarczej, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Dotacje unijne a rozwój regionów.
 2. Ekonomiczne skutki bezrobocia.
 3. Europejski rynek telefonii komórkowej.
 4. Gospodarka Chin na tle innych krajów Azji.
 5. Import i eksport gazu w Polsce.
 6. Kalifornia jako jedna z największych gospodarek świata.
 7. Kataklizm w Japonii i jego wpływ na gospodarkę światową.
 8. Kataklizmy naturalne i ich wpływ na giełdę.
 9. Kryzys finansowy a konsumpcja.
 10. Kształtowanie się kapitalizmu w Europie – zarys historyczny.
 11. Leseferyzm w gospodarce na wybranych przykładach.
 12. Myśl liberalna w gospodarce.
 13. Nowe potęgi gospodarcze Ameryki Łacińskiej.
 14. Odpowiedzialność społeczna biznesu.
 15. Polska gospodarka czasu transformacji.
 16. Polski rynek kredytów hipotecznych.
 17. Problem biedy i ubóstwa w Afryce.
 18. Prywatyzacja i nacjonalizacja w Polsce na tle historii XX wieku.
 19. Przemysł górniczy w Polsce i system sprzedaży węgla.
 20. Przyczyny  bogactwa narodów wg Adama Smitha.
 21. Raje podatkowe w świetle prawa.
 22. Reforma emerytalna w Polsce i jej wpływ na gospodarkę.
 23. Rozwój rolnictwa w Europie Zachodniej i dotacje z UE.
 24. Rynek żywności modyfikowanej genetycznie.
 25. Strategie biznesowe największych marek odzieżowych
 26. System feudalny w średniowiecznej Europie.
 27. Waluta euro i jej funkcjonowanie w Unii Europejskiej.
 28. Wejście Polski do strefy euro – szanse i zagrożenia.
 29. Wpływ konfliktów zbrojnych na gospodarkę.
 30. Wydobycie ropy naftowej – koszty i zyski.

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu pracy z polityki gospodarczej, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

Polityka społeczna

Polityka społeczna bada, jak instytucje publiczne i prywatne reagują na różnorodne wyzwania społeczne, takie jak bieda, bezrobocie, wykluczenie społeczne czy dyskryminacja. Badanie tego kierunku pozwala zrozumieć mechanizmy i skutki tych interwencji.

Studenci uczą się nie tylko teorii, ale również praktycznych aspektów tworzenia, implementowania i ewaluacji polityk społecznych. Pozwala to na uzyskanie umiejętności niezbędnych do pracy w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych czy firmach doradczych.

Kierunek ten często łączy wiedzę z różnych dziedzin, takich jak socjologia, ekonomia, prawo czy nauki polityczne. Dzięki temu absolwenci są wszechstronnie wykształceni i mogą podejmować się różnych zadań w zawodzie.

Jest to również dziedzina, która stale się rozwija. Współczesne społeczeństwa stoją przed wieloma wyzwaniami – migracje, starzenie się populacji, nierówności społeczne czy zmiany w strukturze rynku pracy. Absolwenci Polityki społecznej są przygotowani do rozwiązania tych problemów, stosując najnowszą wiedzę i badania.

Warto również zauważyć, że Polityka społeczna jest nie tylko dziedziną akademicką, ale także praktyczną. Osoby z tym wykształceniem często pracują w instytucjach publicznych, takich jak ministerstwa, urzędy czy samorządy, ale też w organizacjach międzynarodowych, takich jak ONZ czy Unia Europejska.

Polityka społeczna to kierunek dla osób, które chcą zrozumieć mechanizmy rządzenia w dziedzinie społecznej, a także aktywnie wpływać na poprawę życia ludzi. To wyzwanie intelektualne, ale również praktyczne, które oferuje wiele możliwości kariery.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z polityki społecznej, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Aktywizacja seniorów w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
 2. Amerykańskie kampanie wyborcze jako przejaw kreowania świadomości i aktywności społeczno-politycznej
 3. Analiza i ocena przejawów współczesnej koncepcji społeczeństwa obywatelskiego
 4. Analiza oraz ocena modelu zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego przez władze samorządowe w powiecie X
 5. Analiza zjawiska przestępczości i zachowań przestępczych w Polsce
 6. Analiza zjawiska terroryzmu i zagrożeń atakami terrorystycznymi we współczesnym świecie
 7. Bezpieczeństwo socjalne kobiet w Polsce
 8. Działalność instytucji polityki społecznej na rzecz integracji i reintegracji społecznej
 9. Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych
 10. Godność człowieka z perspektywy międzynarodowej ochrony praw człowieka
 11. Gospodarka komunalna w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy X
 12. Konsekwencje społeczno-polityczne przystąpienia Polski do NATO
 13. Mobbing w środowisku szkolnym – jego istota, przejawy i skutki
 14. Pomoc i opieka społeczna w samorządzie terytorialnym na przykładzie gminy X
 15. Przemiany społeczeństwa amerykańskiego w latach 30-tych XX wieku
 16. Przemoc domowa a zadania pomocy społecznej
 17. Przyczyny i skutki alkoholizmu w rodzinie
 18. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce
 19. Rola i znaczenie profilaktyki w systemie zapobiegania przestępczości zorganizowanej
 20. Rola policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 21. Rozmiary zjawiska nikotynizmu w szkołach jako przejaw patologii społecznej
 22. Rozwój rynku ubezpieczeniowego w Polsce po roku 1990
 23. Socjotechniki w społeczeństwie komunistycznym na przykładzie Polski w latach 1948-1953
 24. Starzenie się społeczeństwa polskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej
 25. Systemy informatyczne pomocy społecznej

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu z polityki społecznej, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!