Prawo

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z prawa, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Dziedziny prawa, których dotyczą poniższe przykładowe tematy to: prawo cywilne, prawo europejskie, prawo autorskie, prawo finansowe oraz prawo pracy,  prawo karne a także prawo gospodarcze, prawo medyczne, jak również prawo handlowe, prawo administracyjne, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe, prawo prasowe, postępowanie cywilne, administracyjne, karne.

Przykładowe tematy prac:

 1. Analiza struktury sądownictwa administracyjnego w Polsce
 2. Dochodzenie należności publicznoprawnych w postępowaniu upadłościowym
 3. Dowody w postępowaniu administracyjnym
 4. Hipoteka jako prawne zabezpieczenie kredytu długoterminowego
 5. Instytucje i regulacje prawne w Polsce służące ochronie przed terroryzmem
 6. Kara śmierci w prawie polskim
 7. Konstytucyjne podstawy prawa pracy
 8. Obrót instrumentami finansowymi na rynku giełdowym
 9. Ochrona praw kobiet w prawie międzynarodowym
 10. Odpowiedzialność pracownika w prawie pracy
 11. Okoliczności wyłączające winę w prawie polskim
 12. Podatek VAT w obrocie towarowym z zagranicą – regulacje prawne i ujęcie księgowe
 13. Podejmowanie uchwał przez walne zgromadzenie akcjonariuszy
 14. Podmioty na prawach strony
 15. Podstawy prawne ochrony środowiska
 16. Postępowanie antymonopolowe
 17. Prawa autorskie a technologia informacyjna
 18. Prawa dziecka w Polsce
 19. Prawne zabezpieczenia kredytów
 20. Prawo do znaków towarowych w Unii Europejskiej
 21. Przebieg postępowania upadłościowego
 22. Przepisy prawa w handlu elektronicznym
 23. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 24. Przestępstwo spowodowania katastrofy drogowej
 25. Przestępstwo zgwałcenia
 26. Relacja prawa krajowego i międzynarodowego w polskim porządku prawnym
 27. Reprezentacja spółki akcyjnej
 28. Rola i znaczenie spółek osobowych
 29. Sądowe stwierdzenie nabycia spadku
 30. Status prawny cudzoziemca
 31. Szara strefa a system podatkowy w Polsce
 32. System instytucjonalny Unii Europejskiej
 33. Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania
 34. Umowa leasingowa w świetle prawa cywilnego
 35. Umowy międzynarodowe w świetle Konstytucji RP
 36. Utwór audio-wizualny jako przedmiot prawa autorskiego
 37. Wywłaszczenie nieruchomości
 38. Zabezpieczenia prawne stosowane w obrocie nieruchomościami
 39. Zasady opodatkowania wyrobów akcyzowych
 40. Zasady podjęcia i wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu z prawa, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat.

Psychologia

Pisanie prac zaliczeniowych obowiązuje również na studiach podyplomowych – są to najczęściej opisy analizowanych przypadków, gdyż przyszły psycholog odbywa praktyki w szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych, placówkach oświatowych, poradniach psychologicznych. Natomiast prace podyplomowe to końcowy etap nauki.

Możliwości pracy po tym kierunku studiów są dość duże, ale wszystko zależy też od naszych predyspozycji, zainteresowań zawodowych, oraz od naszych wyników na studiach. Wiedza psychologiczna jest potrzebna w wielu branżach. Ostatnio dość modne są szkolenia z zakresu umiejętności miękkich (np. radzenia sobie ze stresem, zarządzanie czasem, motywowanie siebie i innych, wpływanie na ludzi i wiele innych).

Psychologia jest także wykorzystywana na szkoleniach z zakresu sprzedaży i negocjacji. Bardzo często to psychologowie są zatrudniani w korporacjach, aby szkolić przyszłych menedżerów i dyrektorów. Absolwent psychologii w zależności od posiadanej specjalizacji znajduje zatrudnienie w wielu miejscach m.in. w: firmach szkoleniowych, działach personalnych firm, szpitalach, klinikach, szkołach, firmach konsultingowych, ośrodkach terapeutycznych, mediach. To od niego zależy, w czym czuje się dobrze i jakie ma uzdolnienia do wykonywania zawodu. Warto więc poświęcić swoje najlepsze lata na naukę i pracę magisterską. To zaprocentuje w przyszłości.

Przykładowe tematy prac z psychologii:

 1. Badanie czynników ryzyka wypalenia zawodowego menedżerów na różnych szczeblach organizacyjnych; programy wsparcia psychologicznego przedsiębiorców
 2. Diagnostyka indywidualnych zasobów jednostki w kontekście cech przydatności za­wo­dowej
 3. Diagnostyka zachowań człowieka w sytuacyjnych kontekstach środowiska pracy
 4. Dobrostan psychiczny i ekonomiczny a motywacja przedsiębiorcza i postawa względem firmy
 5. Lojalność jako psychologiczny czynnik efektywności pracy człowieka
 6. Nadzieja na sukces i samoocena jako korelaty podejmowania decyzji o założeniu własnej firmy
 7. Osobowościowe i demograficzne uwarunkowania skłonności do konsumowania, oszczędzania i inwestowania
 8. Osobowościowe i motywacyjne uwarunkowania podejmowania decyzji o założeniu i kontynuowaniu działalności gospodarczej
 9. Osobowościowe uwarunkowania ryzyka uzależnienia od jedzenia u kobiet
 10. Poczucie alienacji w strukturze syndromu wypalenia psychicznego w różnych grupach zawodowych
 11. Poczucie własnej skuteczności a sukces ekonomiczny i skłonność do inwestowania zasobów wśród przedsiębiorców
 12. Poczucie własnej skuteczności i samoocena szans na sukces a planowanie własnej działalności gospodarczej
 13. Podmiotowe uwarunkowania poczucia jakości życia seniorów
 14. Praktyki społecznej stratyfikacji uczniów w polskim systemie edukacji
 15. Problem opóźnień i zaburzeń w rozwoju mowy dzieci i ich wpływ na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej
 16. Psychologiczne uwarunkowania intraprzedsiębiorczości
 17. Psychopatologia życia rodzinnego oraz radzenie sobie rodziny w sytuacji kryzysu
 18. Rozwój emocjonalny, społeczny i moralny w okresie adolescencji i w dorosłości
 19. Samoocena i style przywiązania a poczucie satysfakcji seksualnej w związkach
 20. Seksualność w cyklu życia człowieka, czynniki warunkujące prawidłowy rozwój seksualności w różnych fazach życia
 21. Skuteczność werbalnych i niewerbalnych strategii zmiany nastroju wykorzystywanych przez różnorodnie spersonifikowane roboty perswazyjne w kontekście różnic indywidualnych
 22. Wpływ informacji wzrokowych na percepcję ciężaru w wirtualnej rzeczywistości
 23. Zaburzenia przywiązania jako zaburzenia psychiczne typowe dla okresu dzieciństwa i adolescencji
 24. Zniekształcenia wspomnień pod wpływem sugestii

Public relations

Public relations (PR) to dziedzina, która zajmuje się budowaniem i utrzymywaniem dobrych relacji między organizacją a jej otoczeniem, w tym mediami, klientami, pracownikami i opinią publiczną. Celem PR jest wzmacnianie pozytywnego wizerunku organizacji i jej produktów oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na jej reputację.

Studia w zakresie public relations obejmują szeroki zakres wiedzy i umiejętności, w tym:

 • Strategie komunikacji i kreowania wizerunku
 • Mediakomunikację i zarządzanie kryzysami
 • Analizę i monitorowanie mediów
 • Pisanie i redagowanie komunikatów prasowych i innych materiałów PR
 • Planowanie i organizowanie wydarzeń i kampanii promocyjnych

Absolwenci studiów w zakresie PR są poszukiwani przez wiele różnych sektorów, w tym przedsiębiorstwa, organizacje non-profit, agencje PR i rząd. Mogą oni pracować jako specjaliści ds. PR, rzecznicy prasowi, menedżerowie komunikacji czy dyrektorzy ds. relacji z mediami.

Aby uzyskać sukces w dziedzinie PR, absolwenci powinni posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji, pisania i analizy mediów, a także być zorientowani na potrzeby i oczekiwania różnych grup docelowych. Ponadto, powinni być gotowi na ciągłe uczenie się i dostosowywanie swoich strategii do zmieniających się trendów i potrzeb rynku.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z zakresu public relations, poniżej lista przykładowych tematów, którymi możesz się kierować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Analiza wizerunku BP po katastrofie w Zatoce Meksykańskiej.
 2. Badania marketingowe i ich skuteczność.
 3. Czarny PR – strategie i metody.
 4. Dialog z klientem – sposoby, narzędzia, rezultaty.
 5. Działania e-PR przy budowaniu wizerunku marki.
 6. E-mail marketing jako sposób dotarcia do klienta.
 7. Eyetracking – badania użyteczności stron www.
 8. Facebook jako narzędzie PR-owe.
 9. Jak wypromować niszową markę?
 10. Kobiece sposoby komunikacji.
 11. Media społecznościowe jako nowe narzędzie budowania wizerunku.
 12. Model LBG jako metodologia zarządzania i mierzenia zaangażowania społecznego przedsiębiorstwa.
 13. Największe wpadki wizerunkowe koncernów – analiza przypadków.
 14. Odpowiedzialność społeczna biznesu jako sposób na promocję.
 15. Osoby 50+ jako nowi użytkownicy Internetu.
 16. Polski rynek reklam.
 17. PR i marketing w ekologii.
 18. PR kryzysowy – jak klęskę przemienić w sukces?
 19. PR/Marketing skierowany do kobiet.
 20. Promocja miast i regionów.
 21. Promocja zdrowego stylu życia – wyzwanie dla PR-owców.
 22. Prosument – nowy rodzaj klienta.
 23. Rola blogów w kreowaniu opinii.
 24. SEO/SEM jako strategia PR-owa.
 25. Social media w komunikacji zewnętrznej firmy.
 26. Strategia PR dla firmy farmaceutycznej.
 27. Wizerunek polityka – opis strategii.
 28. Wizerunek prezydenta/premiera na przykładzie wybranego kraju.
 29. Wizerunek w mediach na przykładzie wybranej partii politycznej.
 30. Znaczenie Public Relations w firmie X.

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu na licencjat czy magisterkę z zakresu public relations, zachęcamy do indywidualnego kontaktu. Pomożemy dobrać odpowiedni dla Ciebie temat!

Rachunkowość

Rachunkowość to dziedzina nauki i praktyki zajmująca się zbieraniem, przetwarzaniem i przedstawianiem informacji finansowych. Jest to ważna i niezbędna funkcja w każdej organizacji, ponieważ pozwala na śledzenie i kontrolowanie przepływu środków finansowych oraz na podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych.

Studia w zakresie rachunkowości obejmują szeroki zakres wiedzy i umiejętności, w tym:

 • Zasady i regulacje rachunkowości
 • Analiza i interpretacja danych finansowych
 • Księgowanie transakcji i wystawianie dokumentów finansowych
 • Analiza i budowanie budżetów
 • Audyt finansowy i kontrola jakości danych finansowych

Absolwenci studiów w zakresie rachunkowości są poszukiwani przez wiele różnych sektorów, w tym przedsiębiorstwa, organizacje rządowe, firm doradczych i instytucje finansowe. Mogą oni pracować jako księgowi, audytorzy, doradcy finansowi lub kontrolerzy finansowi, a także jako specjaliści ds. rachunkowości w firmach i instytucjach.

Aby uzyskać sukces w dziedzinie rachunkowości, absolwenci powinni posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie matematyki, informatyki i analizy danych, a także być zorientowani na szczegóły i posiadać umiejętność logicznego myślenia. Ponadto, powinni być gotowi na ciągły rozwój i uzupełnianie wiedzy w tej dziedzinie, aby zachować konkurencyjność na rynku pracy.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z rachunkowości, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Amortyzacja i ewidencja środków trwałych w przedsiębiorstwie X
 2. Analiza bilansu jako głównego elementu sprawozdania finansowego na przykładzie firmy X
 3. Badanie sprawozdań finansowych
 4. Ewidencja i kalkulacja kosztów zwykłej działalności operacyjnej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 5. Finanse i rachunkowość sektora publicznego
 6. Komputerowe systemy finansowo-księgowe w rachunkowości na przykładzie wybranego systemy informatycznego
 7. Koszty w ujęciu bilansowym i podatkowym w przedsiębiorstwie X
 8. Narzędzia rachunkowości zarządczej wykorzystywane w X
 9. Ocena efektywności gospodarowania majątkiem obrotowym na przykładzie firmy X
 10. Ocena zagrożenia przedsiębiorstw upadłością – analiza przykładu firmy X
 11. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych w świetle prawa bilansowego
 12. Odpowiedzialność biura rachunkowego – porównanie ofert wybranych biur rachunkowych
 13. Odroczony podatek dochodowy
 14. Pojęcie rezerw w rachunkowości
 15. Polityka rachunkowości, a sprawozdania finansowe jednostki
 16. Prawo podatkowe, a rachunkowość podmiotów gospodarczych
 17. Przekształcenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe – analiza przykładu
 18. Rachunkowość funduszy inwestycyjnych na przykładzie Funduszu X
 19. Rachunkowość grupy kapitałowej w świetle prawa bilansowego i podatkowego
 20. Rachunkowość kreatywna i oszustwa księgowe
 21. Rachunkowość nieruchomości inwestycyjnych
 22. Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem – na przykładzie firmy X
 23. Rachunkowość zabezpieczeń według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 24. Rentowność działalności przedsiębiorstwa X – ujęcie podatkowe i rachunkowe
 25. Roczne sprawozdanie finansowe jednostek w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości
 26. Rozliczenia międzyokresowe, jako kategoria finansowa w rachunkowości i podatkach
 27. Rozrachunki z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi na przykładzie przedsiębiorstwa X
 28. Środki trwałe oraz ich amortyzacja w świetle przepisów prawa podatkowego i bilansowego
 29. Wpływ systemu podatkowego na płynność i rentowność
 30. Wycena i ewidencja wybranych elementów bilansu w walucie obcej
 31. Wynik finansowy w ujęciu rachunkowo-podatkowym
 32. Zarządzanie środkami obrotowymi w przedsiębiorstwie
 33. Zasady ogólne jako sposób opodatkowania firm
 34. Zasady prowadzenia rachunkowości w małych firmach
 35. Zintegrowane systemy zarządzania, a rachunkowość – analiza wybranego systemu

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu z rachunkowości, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

Socjologia

Socjologiato nauka, która w sposób systematyczny bada sposób funkcjonowania i zmiany zachodzące w społeczeństwie.

Zadaniem socjologów jest badanie reguł społecznych, procesów i struktur, które łącza jak również i dzielą ludzi, tworzą czy tez są przejawem więzi międzyludzkich, a także do zadań socjologów należy badanie procesu ich zmian. Socjologowie badają nie tylko pojedyncze jednostki uwikłane w grupy społeczne, ale również i relacje międzyludzkie w rodzinie, stowarzyszeniach, zrzeszeniach, itp. Korzeni socjologii można się już doszukiwać w starożytności, gdyż właśnie tam na bardzo wysokim poziomie rozwinęła się myśl społeczna. Socjologia jako nauka o społeczeństwie ma trzech ojców. Pierwszym z nich był Platon, następnie J. B. Vicco oraz A. Comte. Przedmiotem badan socjologii jest grupa społeczna ujęta w kategoriach stanu i zmiany.

Socjologowie badają jednostki, pod warunkiem, iż wchodzą one w jakieś wewnętrzne relacje miedzy sobą. Natomiast jednostka jako indywiduum nie wchodzi w zakres badan socjologii. W tym kontekście jednostka zajmuje się psychologia.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z socjologii, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Aktywizacja mieszkańców domów pomocy społecznej
 2. Alkohol i narkotyki w środowisku dorastającej młodzieży
 3. Analiza bezrobocia oraz sposoby jego zwalczania w powiecie X w latach …
 4. Analiza czynników wpływających na motywację pracownika i intensywność jego wysiłku, w kontekście socjologii pracy
 5. Aspekt społeczny w negocjacjach zagranicznych
 6. Bezrobocie i możliwości jego ograniczenia na przykładzie powiatu X
 7. Bezrobotni absolwenci na rynku pracy w Polsce w latach 2006-2011
 8. Dzieciństwo w rodzinie z problemem alkoholowym a pełnienie ról społecznych w życiu dorosłym
 9. Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce
 10. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 11. Eutanazja – dylematy i kontrowersje
 12. Funkcje i zagrożenia współczesnej rodziny
 13. Funkcjonowanie dzieci o zróżnicowanych możliwościach rozwoju w grupie przedszkolnej
 14. Homogeniczność społeczeństwa polskiego, a otwartość na inne nacje
 15. Integracja osób niepełnosprawnych
 16. Język reklamy jako narzędzie manipulacji jej odbiorców
 17. Koncepcja formacji społecznej Karola Marksa w odniesieniu do społeczeństwa Niemieckiego
 18. Lumpenproletariat a marginalność społeczna, próba charakterystyki, kierunków, szans i zagrożeń z nimi związanych na przykładzie wybranych grup społecznych
 19. Macierzyństwo a kariera zawodowa, rozterki i dylematy kobiet
 20. Mobbing w miejscu pracy
 21. Model rodziny w starożytności a współcześnie
 22. Niedostosowanie społeczne uczniów gimnazjum
 23. Podmiotowość społeczna – indywidualna i kolektywna. Próba nowej charakteryzacji i opisu w ujęciu teorii na przykładzie społeczeństwa Polskiego
 24. Pornografia jako współczesne zagrożenie dla dzieci
 25. Problemy rozwojowe dzieci z rodzin rozbitych przez migracje
 26. Przemiany demograficzne jako uwarunkowania wiejskiego rynku pracy
 27. Przemoc w szkole
 28. Przyczyny nadużywania alkoholu wśród młodzieży akademickiej
 29. Sekty w Polsce i na świecie
 30. Styl życia młodzieży miejskiej i wiejskiej w Polsce na przełomie XX i XXI wieku
 31. Socjalizacja dziecka a orientacje mentalne rodziców
 32. Socjologiczne aspekty procesu budowania strategii rozwoju społeczności lokalnej
 33. Socjotechnika jako próba zastąpienia metody prób i błędów w badaniach socjologicznych. Próba charakterystyki i oceny na wybranych przykładach
 34. Społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne w ujęciu teorii modernizacji na wybranych przykładach
 35. Szkoła w opinii trzech pokoleń
 36. Wpływ reklamy na kształtowanie stereotypów społecznych
 37. Wpływ subkultur na przestępczość u nieletnich
 38. Współpraca z cudzoziemcami w firmie zróżnicowanej kulturowo
 39. Wypalenie zawodowe wśród pracowników pomocy społecznej
 40. Wyższe wykształcenie i jego znaczenie we współczesnym społeczeństwie

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu z socjologii, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

Stosunki międzynarodowe

Studenci kierunku Stosunki międzynarodowe mogą czuć się wyróżnieni, ponieważ jest to wyjątkowa dziedzina wiedzy. Obejmuje szereg interesujących zagadnień dotyczących nauk społecznych czy nawet nauk politycznych. Poznawanie tego kierunku jest wieloetapowe i bardzo złożone, ponieważ studenci muszą badać relacje społeczne, które kształtują się ponad granicami. Chodzi oczywiście o szeroko rozumiane życie międzynarodowe. Badania w tej dziedzinie były prowadzone już przez Platona czy Arystotelesa, dlatego możemy mówić o kierunku wyjątkowym, posiadającym tradycję i historię. Na przestrzeni wieków tym problemem zajmowało się jeszcze wielu wybitnych badaczy. Obecnie studia te należą do jednych z najbardziej rozwijających – nie brakuje zagadnień związanych z socjologią, politologią czy prawem. Właśnie dlatego pisanie prac przez studentów studiów podyplomowych nie jest prostym zadaniem. Znalezienie ciekawego tematu i odpowiedniej literatury to spore wyzwanie.

W wypadku prac podyplomowych potrzeba oryginalności i świeżego spojrzenia na jakiś problem. Nie może więc być mowy o powielaniu pomysłów innych badaczy. Koniecznie trzeba zrobić pewne rozeznanie, znaleźć punkt zaczepienia, wskazać własną teorię. Okazuje się, że jedynym rozwiązaniem jest wertowanie praw obowiązujących w innych krajach, sprawdzenia statutu Unii Europejskiej czy wyszukiwanie błędów w teoriach sformułowanych przez bardziej znanych badaczy. Dobrze napisane prace podyplomowe to nie tylko takie, które dobrze się czyta. Muszą nieść za sobą jakąś nową jakość merytoryczną. Zważywszy na to, że ogólnie rozumianymi stosunkami międzynarodowy badacze zajmują się od wielu wieków, ciężko o oryginalność i świeżość. Jednak jest ona niezbędna.

Bez wątpienia Stosunki międzynarodowe to kierunek interesujący i rozwojowy, który daje studentom możliwość innego spojrzenia na problemy społeczne. Warto jednak zaangażować się w problematykę studiów i poznać ogromne walory, które niesie za sobą ten kierunek.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej ze stosunków międzynarodowych, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Byłe kolonie francuskie i ich droga do niepodległości
 2. Działalność opozycji na Białorusi i jej kontakty z innym państwami
 3. Hiszpania i regiony autonomiczne (Katalonia, Kraj Basków) – relacje, problemy
 4. Konflikty etniczne w państwach postkomunistycznych
 5. Kontakty fińsko-rosyjskie na przestrzeni wieków
 6. Korea Północna i Korea Południowa – jeden naród, dwa państwa
 7. Kresy Wschodnie – główne konflikty narodowe na tle historycznym
 8. Liga Arabska – jej strategia i cele
 9. Niepodległość Indii i relacje z Wielką Brytanią
 10. Polityka Federacji Rosyjskiej w stosunku do USA od roku 2000 do współczesności
 11. Polska prezydencja w Unii Europejskiej- szanse i zagrożenia
 12. Polska w NATO – próba bilansu
 13. Problem emigracji w Europie
 14. Relacje polsko-rosyjskie w XIX wieku
 15. Relacje USA-Meksyk w kontekście historycznym
 16. Republiki kaukaskie i ich relacje z Rosją w XX wieku
 17. Romowie – ich prawa w państwach Unii Europejskiej
 18. Stosunki międzynarodowe w okresie zimnej wojny
 19. Stosunki polsko–białoruskie po roku 1989
 20. Stosunki polsko-niemieckie w dwudziestoleciu międzywojennym
 21. Stosunki polsko-ukraińskie po roku 1991
 22. Terroryzm fundamentalistów islamskich i jego wpływ na kształt współczesnych stosunków międzynarodowych
 23. Turcy w Niemczech – relacje z państwem, prawem, asymilacja
 24. Ukraina w polityce zagranicznej Polski
 25. Unia Europejska – relacje między państwami członkowskimi
 26. Walka o niepodległość Tybetu
 27. Wpływ globalizacji na stosunki międzynarodowe we współczesnym świecie
 28. Wpływ NATO na bezpieczeństwo międzynarodowe Polski
 29. Wojna w Wietnamie i jej skutki w Azji południowo-wschodniej
 30. Współpraca Unii Europejskiej z NATO w zakresie bezpieczeństwa narodowego

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu pracy z dziedziny stosunków międzynarodowych (i dziedzin pokrewnych), zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

Turystyka

Kierunek studiów Turystyka jest interdyscyplinarny i łączy w sobie elementy ekonomii, geografii, socjologii, języków obcych i marketingu. Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w dziedzinie turystyki, którzy będą w stanie planować i zarządzać projektami związanymi z branżą turystyczną, a także zrozumieć potrzeby turystów i dostarczać im usług i produktów turystycznych.

Studia w zakresie turystyki oferują szeroki zakres wiedzy i umiejętności, które będą przydatne w przyszłej karierze. Studenci nauczą się m.in.:

 1. Planowania i organizacji wyjazdów turystycznych
 2. Zarządzania obiektami turystycznymi
 3. Sprzedaży usług turystycznych
 4. Marketingu i reklamy produktów turystycznych
 5. Języków obcych i komunikacji międzykulturowej

Po ukończeniu studiów w zakresie turystyki absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach branży turystycznej, takich jak biura podróży, hotele, agencje turystyczne, centra konferencyjne, a także w administracji publicznej i organizacjach związanych z turystyką.

Warto pamiętać, że rynek pracy w branży turystycznej jest dynamiczny i wymaga ciągłego doskonalenia i uzupełniania wiedzy, dlatego studenci powinni być gotowi na ciągły rozwój i uczenie się nowych rzeczy.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej, magisterskiej lub licencjackiej z turystyki, poniżej lista przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze swojego tematu.

 1. Agroturystyka i jej formy na przykładzie wybranego regionu
 2. Analiza wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych w turystyce wybranego regionu
 3. Atrakcje turystyczne Mazur
 4. Atrakcyjność i potencjał turystyczny powiatu legionowskiego
 5. Atrakcyjność turystyczna Egiptu
 6. Biura podróży. Analiza wybranych ofert w kontekście jakości i oferowanej ceny
 7. Czynniki ekonomiczne a czynniki kulturowe wpływające na rozwój turystyki w Tajlandii
 8. Determinanty rozwoju ekoturystyki w Polsce i na świecie
 9. Dobre praktyki stosowane przez gospodarstwa agroturystyczne
 10. Działalność turystyczna szkoły w opinii uczniów na przykładzie wybranej szkoły podstawowej
 11. Ekologia w turystyce jako element wyróżnienia oferty hoteli
 12. Funkcje turystyki biznesowej
 13. Globalizacja w kontekście turystyki
 14. Historia i atrakcje turystyczne pięciu najpiękniejszych stolic w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 15. Koncepcja zagospodarowania turystycznego pałacu w Lęborku
 16. Kulturowe i turystyczne walory miasta X
 17. Morze, góry, jeziora. Analiza najczęściej odwiedzanych i najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski
 18. Najpopularniejsze formy turystyki kwalifikowanej w Polsce
 19. Oferta turystyczna Wietnamu w świetle opinii turystów z Polski
 20. Organizacja i realizacja imprez kabaretowych w Polsce
 21. Reklama w Internecie a popyt na agroturystykę
 22. Rekreacja osób niepełnosprawnych nad polskim morzem
 23. Rozwój agroturystyki w powiecie sanockim
 24. Rozwój turystyki w miejscowościach nadmorskich
 25. Ruch turystyczny w wybranych parkach narodowych w Polsce
 26. Ryzyka i zagrożenia w turystyce międzynarodowej na przykładzie Egiptu
 27. Seksturystyka. Temat tabu
 28. Sposoby zwiększania atrakcyjności turystycznej regionów. Analiza i ocena na wybranym przykładzie
 29. Standardy obsługi klienta w hotelach oraz hostelach. Analiza i ocena
 30. Turystyka a religia – turystyka pielgrzymkowa
 31. Turystyka eventowa w Polsce i na świecie
 32. Turystyka jako element rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego
 33. Turystyka dzieci i młodzieży
 34. Turystyka rowerowa w Małopolsce
 35. Turystyka uzdrowiskowa na wybranych przykładach
 36. Uwarunkowania i tendencje rozwoju turystyki kempingowej w Polsce
 37. Walory przyrodnicze województwa podlaskiego
 38. Walory turystyczne Krakowa
 39. Włochy jako kraj atrakcyjny turystycznie
 40. Wpływ ataków terrorystycznych na ruch turystyczny w krajach Unii Europejskiej
 41. Wpływ terroryzmu na turystykę światową
 42. Wpływ walorów turystycznych na ruch turystyczny we Włoszech
 43. Wyzwania i osiągnięcia Polskiego turystycznego biznesu
 44. Zadania i usługi branży hotelarskiej
 45. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne a rozwój turystyki i rekreacji w gminie X

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu pracy z turystyki, zapraszamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać temat pracy!

Zarządzanie

Aby napisać pomyślnie pracę podyplomową z zarządzania, należy zastosować się do kilku ważnych kroków:

 1. Wybierz interesujący temat i potwierdź go z promotorem.
 2. Przeprowadź dokładny i szeroki przegląd piśmiennictwa na wybrany temat.
 3. Stwórz szkielet pracy (wstęp, metodologię, analizę i wnioski).
 4. Napisz i zredaguj pracę zgodnie z wytycznymi i wymaganiami.
 5. Zreferuj swoje wnioski i wypowiedz się na temat swoich badań.
 6. Sprawdź i popraw błędy językowe i stylistyczne.

Pamiętaj, że praca podyplomowa powinna być oryginalna i posiadać wartość naukową, a także być napisana w sposób profesjonalny i czytelny.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z zarządzania, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Analiza finansowa jako instrument zarządzania bankiem na przykładzie Banku X
 2. Analiza porównawcza metod zarządzania produkcją
 3. Analiza rozwiązań informatycznych stosowanych w zarządzaniu informacją w przedsiębiorstwie X
 4. Funkcje menedżera w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 5. Inkubatory przedsiębiorczości i ich rola w zarządzaniu transferem technologii
 6. Klastry przemysłowe jako nowy model funkcjonowania przedsiębiorstw
 7. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych i zarządzanie kryzysem
 8. Koncepcja zarządzania jakością we współczesnych przedsiębiorstwach sektora MSP
 9. Koncepcje przywództwa a style kierowania na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 10. Motywacja jako kluczowy czynnik kształtowania i rozwoju kapitału ludzkiego
 11. Motywowanie jako funkcja zarządzania na przykładzie firmy X
 12. Naczelny i średni szczebel zarządzania w przedsiębiorstwie – ich role i funkcje
 13. Najważniejsze narzędzia zarządzania współczesnego menedżera
 14. Nowoczesne metody usprawniania produkcji
 15. Opracowanie projektu zarządzania nieruchomością dla budynku X
 16. Organizacja i przepływ informacji w korporacji
 17. Problemy zarządzania kadrami na podstawie analizy badań własnych
 18. Przywództwo w przedsiębiorstwie na wybranym przykładzie
 19. Psychospołeczne aspekty zmiany – zarządzanie ludźmi w okresie zmian
 20. Reengineering jako sposób wprowadzania radykalnych zmian w firmie
 21. Rekrutacja i selekcja kadr jako element nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie X
 22. Rola menedżera w przedsiębiorstwie
 23. Rola oraz znaczenie działu HR w koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
 24. Strategiczne zarządzanie kadrami i jego związek ze strategią firmy
 25. System zarządzania jakością na przykładzie
 26. Systemy ocen pracowniczych w organizacji
 27. Upraszczanie i optymalizacja procesów HR
 28. Wpływ motywowania pracowników na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem
 29. Zarządzania ryzykiem kredytowym na przykładzie działalności Banku X
 30. Zarządzanie jakością usług w oparciu o normy ISO w praktyce polskich przedsiębiorstw.
 31. Zarządzanie kadrami i jego wpływ na realizację planów w przedsiębiorstwie
 32. Zarządzanie kapitałem obrotowym w firmie X
 33. Zarządzanie materiałami i surowcami w firmie produkcyjnej X
 34. Zarządzanie projektami informatycznymi – analiza wdrożenia systemu CRM w firmie X
 35. Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem instrumentów pochodnych
 36. Zarządzanie strategiczne w wybranym przedsiębiorstwie
 37. Zarządzanie wiedzą w korporacji
 38. Zarządzanie zespołami wielokulturowymi na przykładzie międzynarodowej firmy X
 39. Zastosowanie koncepcji zrównoważonej karty wyników w firmie X
 40. Zjawisko mobbingu w miejscu pracy

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu z zarządzania, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!