Administracja

W kręgu zainteresowania nauki administracji jest administracja publiczna, tzw. państwowa, która obejmuje administrację rządową, samorządową, a która wykonywana jest przez związki samorządowe oraz różnego rodzaju zrzeszenia, zakłady oraz fundacje prawa publicznego. Przedmiotem nauki administracji jest środowisko, w którym działa administracja oraz zachodzące między nimi związki, sprawy struktur administracji, problem kadr w administracji, funkcjonowanie aparatu administracyjnego lub problematyka kontroli funkcjonowania administracji.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z administracji, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Administracja II Rzeczpospolitej w świetle Konstytucji Marcowej
 2. Administracja rządowa w województwie
 3. Administracja zespolona i niezespolona w województwie
 4. Administracyjno-prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń
 5. Budżet Gminy jako podstawa rozwoju lokalnego gminy X
 6. Decyzje w administracji
 7. Działalność organów administracji publicznej
 8. Działy administracji rządowej
 9. E-administracja w Polsce
 10. Efektywne metody zwalczania bezrobocia na przykładzie Urzędu Pracy X
 11. Europejskie prawo konkurencji
 12. Gmina jako podmiot zdecentralizowanej administracji publicznej
 13. Jednostki pomocnicze gminy
 14. Kontrola administracji publicznej sprawowana przez NIK
 15. Lokalna administracja rządowa
 16. Model samorządu terytorialnego w Polsce
 17. Najwyższa Izba Kontroli – pozycja ustrojowa i kompetencje
 18. Obywatelstwo w Unii Europejskiej
 19. Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej
 20. Organizacyjno-prawne formy gospodarki komunalnej
 21. Organy administracji celnej w Polsce
 22. Organy stanowiące i wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego
 23. Pojęcie aktu administracyjnego
 24. Polskie państwo podziemne
 25. Pozycja Prezydenta w strukturze administracji
 26. Prawne formy działania administracji publicznej
 27. Prawne i praktyczne aspekty podpisu elektronicznego
 28. Prawo i system zamówień publicznych w Polsce
 29. Rada Gminy w ustroju samorządowym Polski
 30. Reformy administracji w państwach oświeconego absolutyzmu
 31. Reforma systemu ubezpieczeń i jej znaczenie dla funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 32. Rola Trybunału Konstytucyjnego
 33. Samorząd województwa i zakres jego działania
 34. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego
 35. System administracji publicznej w Polsce
 36. Umowy w administracji publicznej
 37. Ustrój i struktura administracji publicznej w Polsce
 38. Zadania gminy na przykładzie gminy X
 39. Zadania i kompetencje Straży Granicznej jako organu Policji administracyjnej
 40. Zadania samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu pracy z administracji, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

4.7/5 - (13 votes)