Rachunkowość

Rachunkowość to dziedzina nauki i praktyki zajmująca się zbieraniem, przetwarzaniem i przedstawianiem informacji finansowych. Jest to ważna i niezbędna funkcja w każdej organizacji, ponieważ pozwala na śledzenie i kontrolowanie przepływu środków finansowych oraz na podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych.

Studia w zakresie rachunkowości obejmują szeroki zakres wiedzy i umiejętności, w tym:

 • Zasady i regulacje rachunkowości
 • Analiza i interpretacja danych finansowych
 • Księgowanie transakcji i wystawianie dokumentów finansowych
 • Analiza i budowanie budżetów
 • Audyt finansowy i kontrola jakości danych finansowych

Absolwenci studiów w zakresie rachunkowości są poszukiwani przez wiele różnych sektorów, w tym przedsiębiorstwa, organizacje rządowe, firm doradczych i instytucje finansowe. Mogą oni pracować jako księgowi, audytorzy, doradcy finansowi lub kontrolerzy finansowi, a także jako specjaliści ds. rachunkowości w firmach i instytucjach.

Aby uzyskać sukces w dziedzinie rachunkowości, absolwenci powinni posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie matematyki, informatyki i analizy danych, a także być zorientowani na szczegóły i posiadać umiejętność logicznego myślenia. Ponadto, powinni być gotowi na ciągły rozwój i uzupełnianie wiedzy w tej dziedzinie, aby zachować konkurencyjność na rynku pracy.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z rachunkowości, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Amortyzacja i ewidencja środków trwałych w przedsiębiorstwie X
 2. Analiza bilansu jako głównego elementu sprawozdania finansowego na przykładzie firmy X
 3. Badanie sprawozdań finansowych
 4. Ewidencja i kalkulacja kosztów zwykłej działalności operacyjnej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 5. Finanse i rachunkowość sektora publicznego
 6. Komputerowe systemy finansowo-księgowe w rachunkowości na przykładzie wybranego systemy informatycznego
 7. Koszty w ujęciu bilansowym i podatkowym w przedsiębiorstwie X
 8. Narzędzia rachunkowości zarządczej wykorzystywane w X
 9. Ocena efektywności gospodarowania majątkiem obrotowym na przykładzie firmy X
 10. Ocena zagrożenia przedsiębiorstw upadłością – analiza przykładu firmy X
 11. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych w świetle prawa bilansowego
 12. Odpowiedzialność biura rachunkowego – porównanie ofert wybranych biur rachunkowych
 13. Odroczony podatek dochodowy
 14. Pojęcie rezerw w rachunkowości
 15. Polityka rachunkowości, a sprawozdania finansowe jednostki
 16. Prawo podatkowe, a rachunkowość podmiotów gospodarczych
 17. Przekształcenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe – analiza przykładu
 18. Rachunkowość funduszy inwestycyjnych na przykładzie Funduszu X
 19. Rachunkowość grupy kapitałowej w świetle prawa bilansowego i podatkowego
 20. Rachunkowość kreatywna i oszustwa księgowe
 21. Rachunkowość nieruchomości inwestycyjnych
 22. Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem – na przykładzie firmy X
 23. Rachunkowość zabezpieczeń według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 24. Rentowność działalności przedsiębiorstwa X – ujęcie podatkowe i rachunkowe
 25. Roczne sprawozdanie finansowe jednostek w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości
 26. Rozliczenia międzyokresowe, jako kategoria finansowa w rachunkowości i podatkach
 27. Rozrachunki z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi na przykładzie przedsiębiorstwa X
 28. Środki trwałe oraz ich amortyzacja w świetle przepisów prawa podatkowego i bilansowego
 29. Wpływ systemu podatkowego na płynność i rentowność
 30. Wycena i ewidencja wybranych elementów bilansu w walucie obcej
 31. Wynik finansowy w ujęciu rachunkowo-podatkowym
 32. Zarządzanie środkami obrotowymi w przedsiębiorstwie
 33. Zasady ogólne jako sposób opodatkowania firm
 34. Zasady prowadzenia rachunkowości w małych firmach
 35. Zintegrowane systemy zarządzania, a rachunkowość – analiza wybranego systemu

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu z rachunkowości, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

5/5 - (5 votes)