Badania ankietowe

Badania ankietowe wykorzystuje się obecnie prawie w każdej dziedzinie. Badania takie wykonywane są na podstawie kwestionariusza ankiety, którą należy albo samodzielnie skonstruować lub zastosować już istniejący szablon. W psychologii istnieje bardzo dużo kwestionariuszy znormalizowanych jednak ich dostępność jest bardzo ograniczona.

W pisaniu prac przeprowadza się badanie ankietowe w oparciu o dostarczone ankiety lub dla potrzeb osoby zainteresowanej samodzielnie tworzona jest treść ankiety. Badania ankietowe mogą obejmować zarówno dziedziny ekonomii jak również dziedzin z nią nie związanych. Najczęściej jednak badania ankietowe stosowane są w psychologii, pedagogice, nauce o zarządzaniu i w badaniach marketingowych.

Specjalizujemy się również w tworzeniu ankiet i kwestionariuszy badawczych, z zachowaniem poprawnej metodologii badawczej.

Nie zatrudniamy jednak ankieterów. Samo badanie ankietowe musi przeprowadzić klient. W dzisiejszych czasach często nie musi robić tego osobiście – może umieścić ankietę w Internecie i rozesłać do respondentów link do niej.

5/5 - (1 vote)