Analiza

Analizować można obecnie prawie wszystko. Firma w analizach stosuje zarówno metody jakościowe jak i ilościowe. Od kilku lat można zaobserwować duże zainteresowanie właśnie zleceniami analitycznymi, co jest główną profesją firmy.

Każde zlecenie w zakresie opracowania konkretnej analizy jest jednorazowym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb opracowaniem. Wykonanie analizy następuje po dokładnym określeniu jej przedmiotu, zakresu czasowego oraz wskazania źródeł danych. Rzetelnie i wyczerpujące opracowanie części analitycznych w zależności od zakresy danych powinno obejmować od minimum 20 do ponad i 30 stron. Przyjmuje się za minimalny okres czasowy, to 3 lata zaś górna granica może obejmować nawet i 10 i więcej lat. Szczególną cechą opracowań analitycznych jest ich niepowtarzalność, fachowość i ogromna czasochłonność. Wszystko to wpływa na wysokie stawki części badawczych.

Poniżej przykładowe analizy:

 1. Analiza czynników warunkujących rozwój polskich centrów logistycznych
 2. Analiza dochodów i wydatków urzędu miasta Kłodzko
 3. Analiza efektywności szkolenia pracowników
 4. Analiza efektywnościowa systemu ocen pracowniczych
 5. Analiza ekonomiczna zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy w przedsiębiorstwie X
 6. Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa X
 7. Analiza i ocena bazy noclegowo-gastronomicznej w mieście Kołobrzeg
 8. Analiza komparatywna procedur oceny zdolności kredytowej
 9. Analiza porównawcza produktów indywidualnych ubezpieczeń
 10. Analiza procedur formalno-prawnych związanych z przekształceniem formy prawnej spółki
 11. Analiza rynku mebli skrzyniowych w Polsce
 12. Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w powiecie legionowskim
 13. Analiza satysfakcji klienta w firmie X
 14. Analiza strategiczna w procesie projektowania strategii
 15. Analiza systemu oceniania pracowników w instytucji samorządowej
 16. Analiza systemu zarządzania jakością w wybranej wytwórni mebli
 17. Analiza sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie X
 18. Analiza wizerunku polskich marek napojów energetycznych
 19. Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej spółek IT
 20. Analiza zapewnienia jakości żywności na przykładzie hotelu X
 21. Analiza zdolności kredytowej spółki giełdowej na przykładzie X
5/5 - (1 vote)