PRACE

Piszemy, oczywiście, prace podyplomowe, ale nie tylko. Możemy napisać pracę innego typu – pracę licencjacką, magisterską, zaliczeniową. Nie musimy pisać całej pracy, przyjmujemy również zlecenia na część pracy, albo element do niej potrzebny. Poniżej podajemy przykłady.

Analiza

Analiza ekonomiczna

Analiza finansowa

Analiza podatkowa

Analiza statystyczna

Badania ankietowe

Opracowania naukowe obcojęzyczne (język angielski)

Plany prac

Prace inżynierskie

Prace licencjackie i magisterskie

Prace zaliczeniowe

Prezentacje multimedialne

Przeprowadzanie i analiza badań

Referaty, artykuły, publikacje

Referaty, recenzje, streszczenia, biografie

Studium przypadku

Wyszukanie i selekcja materiałów źródłowych

5/5 - (3 votes)