Finanse

Finanse to kierunek studiów, który pozwala studentom zgłębić wiedzę z zakresu finansów ogólnych oraz specjalistycznych, w tym m.in. finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych, rynków finansowych czy też zarządzania finansami. Studia na kierunku finansów zazwyczaj obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty finansów, w tym m.in. analizę finansową, rachunkowość, podatki czy też zarządzanie ryzykiem finansowym. Absolwenci studiów z finansów są przygotowani do pracy w różnych instytucjach i firmach, które zajmują się finansami oraz do dalszych studiów naukowych na kierunku ekonomia.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z finansów, poniżej lista kilku przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze swojego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Analiza ekonomiczno-finansowa na przykładzie firmy
 2. Analiza fundamentalna spółki giełdowej na wybranym przykładzie
 3. Analiza i ocena stanu finansowego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy
 4. Analiza kosztów z zastosowaniem metody ABC
 5. Analiza rynku nieruchomości w Polsce i krajach UE
 6. Budżet jako plan finansowy gminy na przykładzie gminy X
 7. Controlling i jego znaczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
 8. Diagnoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa – porównanie dostępnych metod
 9. Działalność funduszy emerytalnych na polskim rynku finansowym
 10. Etyka we współczesnym biznesie bankowo-finansowym
 11. Faktoring jako źródło finansowania bieżącej działalności na przykładzie firmy
 12. Finanse wspólnoty mieszkaniowej na przykładzie
 13. Finansowanie inwestycji w innowacje z funduszy UE
 14. Finansowe aspekty funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej
 15. Franchising jako metoda ograniczenia ryzyka w działalności gospodarczej na przykładzie firmy
 16. Implikacje wprowadzenia euro w Polsce
 17. Leasing jako źródło finansowania działalności rozwojowej firmy X
 18. Leasing w aspekcie podatkowym, finansowym i księgowym
 19. Metody skutecznej windykacji należności w firmie
 20. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych – na przykładzie firmy X
 21. Obligacje skarbowe jako skarbowe papiery wartościowe
 22. Ocena kondycji finansowej na przykładzie wybranej spółki X
 23. Płynność finansowa w zarządzaniu majątkiem i kapitałem obrotowym
 24. Podatek od towarów i usług po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
 25. Pozabankowe formy finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 26. Pozycja i funkcje giełd papierów wartościowych w kontekście światowego kryzysu finansowego
 27. Rachunek przepływów pieniężnych w badaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa
 28. Rola funduszy strukturalnych w finansowaniu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw
 29. Rynek kapitałowy w Polsce i innych krajach UE
 30. Zarządzanie finansami firmy w krótkim i długim okresie na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu na pracę licencjacką, magisterską czy zaliczeniową z finansów, zachęcamy do indywidualnego kontaktu. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

5/5 - (4 votes)