ZASADY WSPÓŁPRACY

Ogólne zasady współpracy

Opracowania i inne teksty wykonywane są ściśle wg wskazówek zamawiającego i są oryginalną pracą jednego z członków naszego serwisu – specjalisty z danej dziedziny.

Etapy pisania pracy

Klient przesyła nam szczegóły zlecenia – w szczególności temat (tematykę) pracy, typ pracy (oprócz prac podyplomowych piszemy również prace magisterskie i licencjackie), oczekiwaną objętość, proponowaną metodę badawczą i narzędzie badawcze oraz termin. Na tej podstawie oceniamy, czy podejmiemy się zlecenia, a jeśli tak, to ile będą nasze usługi kosztować.

Ustalamy z klientem kształt pracy. Przede wszystkim ustalamy plan pracy, według którego będzie pisana praca – jeśli klient go jeszcze nie ma, to przygotowujemy naszą propozycję planu pracy i przesyłamy klientowi do akceptacji. Klient może nanieść swoje uwagi lub przyjąć go w przesłanym kształcie.

Uzgadniamy terminy ukończenia poszczególnych rozdziałów (części) pracy. Kiedy mamy zaakceptowany plan pracy, to możemy przejść do uzgadniania terminów. Najlepiej jest ustalić terminy ukończenia poszczególnych rozdziałów od razu, aby później nie było problemów z terminami, aby dwie osoby nie chciały pracy na ten sam termin u tej samej osoby.

Zaczynami pisać. Piszemy pierwszy rozdział i przesyłamy go klientowi, później piszemy drugi – przesyłamy, piszemy trzeci itd. W przypadku prac badawczych narzędzie badawcze (najczęściej jest to kwestionariusz ankiety) przesyłamy wraz z rozdziałem metodologicznym. Na koniec piszemy wstęp (jeśli nie został napisany na początku), zakończenie, bibliografię.

Poprawa pracy, rozdziałów. Po otrzymaniu każdego z rozdziałów klient może zgłosić swoje uwagi, poprawki, które na bieżąco wprowadzamy. Może też zgłosić poprawki zbiorczo do całości pracy. Do niego należy wybór. Po wprowadzeniu poprawek zlecenie jest zakończone, praca napisana, nasza rola skończona.

Rzetelność i gwarancja

Przygotowywane opracowania powstają w oparciu o literaturę przedmiotu w postaci opracowań, artykułów naukowych, aktów prawnych i są autorskim opracowaniem tematu. W żadnym wypadku nie kopiujemy tekstu z Internetu – gwarantujemy, że żadnych fragmentów z naszego opracowania nie znajdą Państwo na stronach internetowych.

Rozliczenia

Przed podjęciem zamówienia ustalane są szczegóły związane z objętością pracy, terminem jej realizacji, wartością zamówienia, formą płatności itp. Rozliczanie zamówienia odbywa zawsze w ratach – nigdy nie oczekujemy wpłaty całej należności za całą pracę. Gdy wiarygodność klienta nie budzi naszej wątpliwości, to najczęściej piszemy coś dla klienta bez wcześniejszych wpłat. Może to być konspekt pracy, plan, bibliografia, propozycja ankiety, a nawet pierwsze 10 stron pracy. Dopiero po otrzymaniu jakiegoś efektu naszej pracy klient jest proszony o wpłatę pierwszej raty.

Cennik

Niestety, nie możemy podać konkretnego cennika – że np. za pracę podyplomową z pedagogiki na 30 stron liczymy 900 zł. Prawdopodobnie właśnie tyle będzie taka praca kosztować, ale…

W wakacje, gdy nie ma za dużo zleceń może ona kosztować mniej, a w maju, czy czerwcu, kiedy zleceń jest więcej niż możemy przyjąć – może kosztować więcej, bo działa zwykła zasada popytu i podaży – jest trzech chętnych na jeden termin, to będzie on należeć do tego, który da najwięcej. I wtedy napisanie takiej pracy może kosztować 1200, czy nawet 1500 zł. Dlatego warto umawiać się na terminy majowe jeszcze w październiku, a nie przychodzić do nas w maju, kiedy nawet w nadgodzinach został nam już tylko jeden termin dostępny.

Stopień trudności pracy też bywa różny i różne prace mimo podobnej objętości wymagają różnego nakładu pracy, różnej ilości godzin poświęconych na pisanie. Jeśli daną pracę ocenimy, że napiszemy w 7 dni, to inaczej ją wycenimy niż gdy będziemy sądzić, że zabierze nam ona 10 dni pracy. Klient płaci za nasz czas, za nic innego.

4/5 - (3 votes)