Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo narodowe (również międzynarodowe, wewnętrzne) to kierunek ciekawy, pozwalający na poznanie wielu ważnych spraw dotyczących nauk społecznych i zasad etycznych. Absolwenci tych studiów muszą znać istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, powinien jednocześnie wiedzieć, jak działają podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Ważnym elementem jest również znajomość języka obcego, na którą jest kładziony szczególny nacisk w czasie nauki przedmiotu. Studenci kończący ten kierunek są doskonałymi analitykami – muszą rozumieć, co się wokół nich dzieje i muszą natychmiast reagować. Stosowanie zasad bezpieczeństwa jest ich podstawową i najważniejszą umiejętnością. Ciągle wzrasta zapotrzebowanie na tego typu wykształconych pracowników, dlatego ich przyszłość wydaje się malować w jasnych barwach.

Ciekawe wygląda w wypadku tych studiów problem prac podyplomowych. Studenci oczywiście są zobowiązani do pisania tekstów naukowych, które mieszczą się w granicy studiowanego przez nich kierunku. Jednak owe granice są bardzo wąskie, dlatego największym wyzywaniem jest znalezienie ciekawego i stosunkowo nowatorskiego tematu. Prace licencjackie i magisterskie nie muszą być specjalnie obszerne, ponieważ opierają się o cudze dokonania. Jeśli chodzi jednak o prace podyplomowe – sprawa jest o wiele bardziej złożona. Temat powinien być interesujący i dotykający problemów dotychczas omawianych, lub omawianych w małym stopniu. Student musi sam wykazać się odpowiednią wiedzą z danego zakresu. Musi analizować i udowadniać, pokazywać plusy i minusy. To bardzo wymagające zadanie.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z bezpieczeństwa, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy na prace podyplomowe z bezpieczeństwa:

 1. Bezpieczeństwo elektrowni atomowych w aspekcie analizy i oceny zagrożeń radiacyjnych
 2. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w bezpieczeństwie wewnętrznym
 3. Bezpieczeństwo imprez masowych
 4. Bezpieczeństwo na obszarach wodnych
 5. Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej
 6. Cyberprzestrzeń jako obiekt zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego
 7. Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
 8. Instytucje i organy państwa w procesie zwalczania korupcji w Polsce
 9. Komunikacja kryzysowa w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
 10. Krytyczne technologie w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa
 11. Międzynarodowa przestępczość zorganizowana zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego
 12. Międzynarodowy wymiar ochrony infrastruktury krytycznej
 13. Migracje jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu społeczności lokalnych
 14. Nowe technologie w bezpieczeństwie narodowym
 15. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
 16. Ochrona ludności a interwencja humanitarna – prawnomiędzynarodowe uwarunkowania
 17. Ochrona ludności w bezpieczeństwie wewnętrznym
 18. Organizacja bezpieczeństwa wewnętrznego na przykładzie wybranej jednostki terytorialnej
 19. Organy i instytucje państwa a bezpieczeństwo wewnętrzne
 20. Organy i instytucje państwa w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego
 21. Patologie społeczne a subiektywne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy
 22. Policja w procesie zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnych
 23. Porządek konstytucyjny w państwie a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
 24. Praktyczne aspekty przywództwa w zarządzaniu bezpieczeństwem organizacji
 25. Prawne regulacje stanów nadzwyczajnych w polskim porządku prawnym
 26. Prawne uwarunkowania interwencji humanitarnych
 27. Przestępczość zorganizowana i terroryzm
 28. Rola administracji publicznej w ochronie infrastruktury krytycznej
 29. Rola bezpieczeństwa prawnego w bezpieczeństwie międzynarodowym i państwowym
 30. Rola legislacji administracyjnej w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 31. Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego i światowego
 32. Samorząd lokalny w procesie zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnych
 33. Samorząd terytorialny w procesie zarządzania kryzysowego – na podstawie wybranej gminy
 34. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego
 35. Służby specjalne w bezpieczeństwie wewnętrznym
 36. Straż gminna w procesie zwalczania problemów kryminalnych
 37. System bezpieczeństwa publicznego w powiecie X – wyzwania i zagrożenia
 38. Wolności i prawa człowieka a stan bezpieczeństwa wewnętrznego
 39. Wpływ nowoczesnych technologii na bezpieczeństwo wewnętrzne społeczności lokalnej
 40. Zwalczanie i przeciwdziałanie korupcji w Polsce

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu pracy z administracji, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

4.9/5 - (9 votes)