Stosunki międzynarodowe

Studenci kierunku Stosunki międzynarodowe mogą czuć się wyróżnieni, ponieważ jest to wyjątkowa dziedzina wiedzy. Obejmuje szereg interesujących zagadnień dotyczących nauk społecznych czy nawet nauk politycznych. Poznawanie tego kierunku jest wieloetapowe i bardzo złożone, ponieważ studenci muszą badać relacje społeczne, które kształtują się ponad granicami. Chodzi oczywiście o szeroko rozumiane życie międzynarodowe. Badania w tej dziedzinie były prowadzone już przez Platona czy Arystotelesa, dlatego możemy mówić o kierunku wyjątkowym, posiadającym tradycję i historię. Na przestrzeni wieków tym problemem zajmowało się jeszcze wielu wybitnych badaczy. Obecnie studia te należą do jednych z najbardziej rozwijających – nie brakuje zagadnień związanych z socjologią, politologią czy prawem. Właśnie dlatego pisanie prac przez studentów studiów podyplomowych nie jest prostym zadaniem. Znalezienie ciekawego tematu i odpowiedniej literatury to spore wyzwanie.

W wypadku prac podyplomowych potrzeba oryginalności i świeżego spojrzenia na jakiś problem. Nie może więc być mowy o powielaniu pomysłów innych badaczy. Koniecznie trzeba zrobić pewne rozeznanie, znaleźć punkt zaczepienia, wskazać własną teorię. Okazuje się, że jedynym rozwiązaniem jest wertowanie praw obowiązujących w innych krajach, sprawdzenia statutu Unii Europejskiej czy wyszukiwanie błędów w teoriach sformułowanych przez bardziej znanych badaczy. Dobrze napisane prace podyplomowe to nie tylko takie, które dobrze się czyta. Muszą nieść za sobą jakąś nową jakość merytoryczną. Zważywszy na to, że ogólnie rozumianymi stosunkami międzynarodowy badacze zajmują się od wielu wieków, ciężko o oryginalność i świeżość. Jednak jest ona niezbędna.

Bez wątpienia Stosunki międzynarodowe to kierunek interesujący i rozwojowy, który daje studentom możliwość innego spojrzenia na problemy społeczne. Warto jednak zaangażować się w problematykę studiów i poznać ogromne walory, które niesie za sobą ten kierunek.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej ze stosunków międzynarodowych, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Byłe kolonie francuskie i ich droga do niepodległości
 2. Działalność opozycji na Białorusi i jej kontakty z innym państwami
 3. Hiszpania i regiony autonomiczne (Katalonia, Kraj Basków) – relacje, problemy
 4. Konflikty etniczne w państwach postkomunistycznych
 5. Kontakty fińsko-rosyjskie na przestrzeni wieków
 6. Korea Północna i Korea Południowa – jeden naród, dwa państwa
 7. Kresy Wschodnie – główne konflikty narodowe na tle historycznym
 8. Liga Arabska – jej strategia i cele
 9. Niepodległość Indii i relacje z Wielką Brytanią
 10. Polityka Federacji Rosyjskiej w stosunku do USA od roku 2000 do współczesności
 11. Polska prezydencja w Unii Europejskiej- szanse i zagrożenia
 12. Polska w NATO – próba bilansu
 13. Problem emigracji w Europie
 14. Relacje polsko-rosyjskie w XIX wieku
 15. Relacje USA-Meksyk w kontekście historycznym
 16. Republiki kaukaskie i ich relacje z Rosją w XX wieku
 17. Romowie – ich prawa w państwach Unii Europejskiej
 18. Stosunki międzynarodowe w okresie zimnej wojny
 19. Stosunki polsko–białoruskie po roku 1989
 20. Stosunki polsko-niemieckie w dwudziestoleciu międzywojennym
 21. Stosunki polsko-ukraińskie po roku 1991
 22. Terroryzm fundamentalistów islamskich i jego wpływ na kształt współczesnych stosunków międzynarodowych
 23. Turcy w Niemczech – relacje z państwem, prawem, asymilacja
 24. Ukraina w polityce zagranicznej Polski
 25. Unia Europejska – relacje między państwami członkowskimi
 26. Walka o niepodległość Tybetu
 27. Wpływ globalizacji na stosunki międzynarodowe we współczesnym świecie
 28. Wpływ NATO na bezpieczeństwo międzynarodowe Polski
 29. Wojna w Wietnamie i jej skutki w Azji południowo-wschodniej
 30. Współpraca Unii Europejskiej z NATO w zakresie bezpieczeństwa narodowego

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu pracy z dziedziny stosunków międzynarodowych (i dziedzin pokrewnych), zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

5/5 - (7 votes)