Promotor pracy podyplomowej

Decydując się na wybór konkretnego seminarium nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego jak ważna w naszym życiu może okazać się osoba promotora pracy podyplomowej. Wielu studentów nie zastanawia się nad tym jaki jest konkretny promotor, ale ich brak zainteresowania trwa zwykle do czasu kiedy praca podyplomowa zaczyna zbliżać się dużymi krokami.

Od promotora pracy podyplomowej będzie zależało czy praca naukową, którą złożymy to praca na piątkę, czy nic nie znaczący, pisany pod wpływem kosmicznego natchnienia nie pasujący do niczego gniot. Kto jednak jak nie inny naukowiec ma nauczyć przyszłego naukowca tego jak z pozornie niczego zrobić potencjał naukowy? W tym celu władze uczelni wybierają pracowników, którzy mają na tyle siły i ochoty, by walczyć ciągle z wiatrakami, jakimi mogą okazać się studenckie błędy lub chaotyczny sposób pisania. Wiele lat spędzonych nad kartami studenckich prac powoduje często u naukowca zwątpienie w wiedzę studentów, z pewnością jeśli chodzi o kwestię stylistyki, gramatyki, edytowania tekstu, już w ogóle nie wspominając o kwestii poprawnego formułowania wniosków.

Promotor to osoba, z którą studenci wybranego seminarium spotykają się raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie. Podczas tych spotkań obie zainteresowane strony starają się znaleźć sposób na nadanie przyszłej pracy magisterskiej odpowiedniego kierunku lotu, tak by zarówno pisanie jak i czytanie i poprawianie przyszłego dzieła nie okazało się żmudne i pozbawiające wszelkiej energii. Promotor ma czuwać nad praca badawczą jakiej podejmuje się student. Ma za zadanie pomóc mu w znalezieniu odpowiednich pomocy naukowych, nauczyć go z nich korzystać i za ich pomocą udowadniać wszelkiego rodzaju głoszone sądy. Jego zadaniem jest także nakłonić studenta do sumiennej i nieustannej pracy nad swoim warsztatem pisarskim, tak by zarówno język jak i styl wypowiedzi, którym się posługuje były do zaakceptowania. W czasie roku promotor dostarcza studentom informacji co do ich tytułów, stara się pomóc w znalezieniu odpowiednich pozycji na półkach wypożyczalni i bibliotekach. Jeśli zachodzi taka potrzeba to powinien także w formie ćwiczeń uzupełniać luki w wiedzy studenta jeśli chodzi o kwestię warsztatu technicznego pisania prac, a także prezentacji własnych wniosków.

Zajęcia na temat stylu wypowiedzi, wprowadzania cytatów, przypisów, redagowania bibliografii mogą okazać się koniecznym przypomnieniem, nawet dla osób zdających egzamin magisterski. Tuż przed obroną promotor jest odpowiedzialny za wystawienie oceny z seminarium, według której ocenia pośrednio zaangażowanie studenta w tworzenie swojej pracy, a także udział w zajęciach. Tuż przed egzaminem promotor ma ponadto za zadanie wystawić recenzję na temat pracy magisterskiej w której omawia zarówno warsztat techniczny, jak i samą wartość naukową złożonej przez studenta pracy. Poza recenzją naukową promotor podpisuje przyjęcie pracy co jest warunkiem koniecznym, by zostać dopuszczonym do samego egzaminu. W czasie obrony promotor ma za zadanie zadać studentowi pytania odnośnie pracy i wraz z recenzentem ocenić jej wartość przy pomocy stopnia, który później zostanie zamieszczony na dyplomie.

Jak widać rola jaką pełni promotor pracy magisterskiej podczas całego etapu edukacji na drugim poziomie studiów uzupełniających jest ogromna. Pełni on zazwyczaj kilka funkcji: nauczyciela, korektora, karcącego rodzica, krytyka, recenzenta a także miernika naszej wiedzy i umiejętności.

5/5 - (5 votes)