Europeistyka

Studia o nazwie Europeistyka są skierowane do wszystkich osób zainteresowanych szeroko pojętą wiedzą z zakresu nauk społecznych. Wiele informacji przyswajanych na tym coraz popularniejszym kierunku dotyczy Unii Europejskiej. Jest to wiedza niezwykle złożona, dotykająca wielu problemów i aspektów – jak chociażby organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw, prawa międzynarodowego, filozofii czy socjologii. Absolwenci tego kierunku powinni doskonale radzić sobie z przetwarzaniem i gromadzeniem informacji, powinni również umieć pracować w zespole. Ważnym elementem kształcenia na Europeistyce jest nacisk na naukę języków obcych.

Pisanie prac podyplomowych z zakresu europeistyki jest ważnym etapem na drodze każdego studenta tego kierunku. Oddawane teksty naukowe powinny być wysokiej klasy i powinny obejmować wiele wyżej wymienionych zagadnień. Najważniejsze jest jednak bezpośrednie odniesienie do problemu Unii Europejskiej lub ogólnie Europy. Prace podyplomowe muszą być jednocześnie pisane poprawną polszczyzną, choć mile widziane są również teksty pisane w obcych językach. To może mieć później spore znaczenie podczas poszukiwania pracy. Prace licencjackie i magisterskie są znacznie prostsze, ponieważ obejmują informacje już raz opracowane – teksty zatem opierają się o źródła takie jak książki, artykuły i inne publikacje dotyczące omawianego problemu. Jest to praca powielana. Nieco trudniej ma się sprawa, jeśli chodzi o prace podyplomowe. Najlepiej, kiedy są one efektem twórczych rozważań – student powinien sam postawić konkretną tezę, udowodnić ją i zaprezentować argumenty za i przeciw. Tematyka jest dość swoboda, ponieważ europeistyka – jak powszechnie wiadomo – dotyka bardzo wielu spraw i aspektów, dlatego znalezienie ciekawego tematu nie powinno być problemem.

Studenci europeistyki nie wybrali sobie łatwej drogi, ponieważ same studia są wymagające, a później nie jest łatwo z pracą. Jednak mimo wszystko jest to kierunek przyszłościowy – Unia Europejska jest w Polsce niezwykle ważna, powstają nowe miejsca pracy dla osób z doświadczeniem i wykształceniem w tym kierunku.

Poniżej przykładowe tematy na prace podyplomowe z europeistyki:

  1. Polityka monetarna Unii Europejskiej
  2. Działania Unii Europejskiej na rzecz stabilności demokracji państw rozwijających się
  3. Europejski Nakaz Aresztowania
  4. Prawa kobiet w krajach islamskich, a prawa kobiet w Europie
  5. Znaczenie polityki pieniężnej prowadzonej przez Europejski Bank Centralny
  6. Polski rynek nieruchomości na tle doświadczeń rynku europejskiego
  7. Tożsamość europejska w epoce globalizacji
  8. Rozwój regionów wiejskich po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
  9. Wpływ integracji europejskiej na funkcjonowanie samorządu
  10. Terroryzm separatystyczny w Europie
5/5 - (4 votes)