Analiza statystyczna

Prawie wszystkie analizy są oparte o metody statystyczne, stąd mają one charakter analiz statystycznych. Analiza statystyczna może być przeprowadzana na wielkościach liczbowych jak również wielkościach nominalnych. W psychologii oraz medycynie wykorzystuje się analizę statystyczna do weryfikacji hipotez, przy wykorzystaniu różnych dostępnych testów. Analiza taka jest zazwyczaj wykonywana przy wykorzystaniu specjalnego programu statystycznego (Statystyka lub SPSS).

Analiza statystyczna dotycząca badająca zjawiska na podstawie danych makroekonomicznych koncentruje się na badaniu zależności między tymi zjawiskami (zależność dochodów i wpływów do budżetu, zależność między ilością podmiotów a należnym podatkiem, zależność między stawką podatkowa a wpływami z danego podatku itp.).Analizy statystyczne wykonywane na potrzeby medycyny czy psychologii zazwyczaj oparte sa o konkretny kwestionariusz, analiza taka bada zgodność przyjętych założeń itp. Analiza statystyczna najczęściej przeprowadzana jest na indywidualne zamówienie. Możliwości analizy statystycznej są wręcz nieograniczone.

Prace podyplomowe z analizy statystycznej

Analiza statystyczna koncentruje się na badaniu i interpretacji zebranego materiału statystycznego w celu ujawnienia w nim określonych prawidłowości i związków oraz formułowanie na ich podstawie wniosków. Analiza statystyczna w szczególności obejmuje badanie struktury, dynamiki, natężenia i współzależności.

Nadrzędnym celem jest pomoc w uporaniu się z problemem analizy statystycznej. Przygotowuję zakres analizy, następnie po jej akceptacji lub ewentualnych zmianach, następuje opracowywanie wyników. Materiał przesyłam wraz z wykresami, tabelami, wynikami i ich opisem. Służę również pomocą merytoryczną, wytłumaczenie wykonanej analizy statystycznej oraz uwagi, wskazówki i zalecenia. Wieloletnie doświadczenie pozwala mi wskazać najważniejsze sugestie, dotyczące konkretnej analizy statystycznej, a więc co zmienić i jak.

Przygotowanie analizy statystycznej

Oferujemy również pomoc w zaplanowaniu badan ilościowych, opisie metody badawczej oraz zaprojektowanie badania.

Ważnym etapem analizy statystycznej jest sprecyzowanie dokładnie planu badawczego, plan taki obejmuje: dobór osób badanych, narzędzia badawcze (kwestionariusze, ankiety, programy komputerowe), opracowanie przebiegu badania oraz spis analiz statystycznych, które należy wykonać po przeprowadzonym badaniu.

5/5 - (1 vote)