Regulamin

Poniższy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa podstawowe zasady korzystania z usług naszego serwisu zwanego dalej „Serwisem”.

§ 1.
Zasady ogólne

1.1. Serwis świadczy usługi edukcyjno-redaktorskie oraz korepetycje z różnych dziedzin nauki.

1.2. Opracowania, korekty, analizy i inne teksty wykonywane są ściśle według wytycznych i zaleceń zleceniodawcy z uwzględnieniem ewentualnych poprawek i uwag.

1.3. Opracowania, korekty, analizy i inne teksty wykonywane są przez redaktora specjalistę z danej dziedziny.

1.4. Wykonane opracowania, analizy i inne teksty mogą być wykorzystane tylko w sposób nienaruszający przepisów Prawa Autorskiego oraz Art.272 KK.

1.5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użytkowanie i sposób wykorzystania wykonanych opracowań, analiz i tekstów.

§ 2.
Zamawianie

2.1. Zamówienie można złożyć wysyłając wiadomość e-mail wraz z wytycznymi do zlecenia.

2.2. Wypełniając formularz kontaktowy (zamieszczony na stronie na stronie Kontakt).

2.3. Bezpośredni kontakt w naszym biurze – z zachowaniem jednak formy pisemnej.

§ 3.
Rozliczanie

3.1. Zamówienie od klientów pragnących zachować anonimowość realizowane jest dopiero po wpłynięciu ustalonej zaliczki na nasze konto.

3.2. Przed podjęciem zlecenia ustalane są szczegóły zamówienia związane z parametrami technicznymi, terminem realizacji, wartością zlecenia, formą płatności itp.

3.3. Realizacja zamówienia na prace dłuższe niż 10 stron odbywa się etapami.

3.4. Rozliczanie zamówienia na prace dłuższe niż 10 stron odbywa się ratalnie.

§ 4.
Odbiór

4.1. Odbiór części lub całości opracowania (tekstu, analizy, itp.) zleconego przez klienta pragnącego zachować anonimowość możliwy jest dopiero po wpłynięciu wcześniej ustalonej kwoty na nasze konto.

4.2. Domyślny odbiór zamówienia następuje drogą elektroniczną w formie załącznika wiadomości e-mail (dokument zapisany w formacie .docx programu Microsoft Word)

4.3. Na specjalne życzenie klienta możliwy jest odbiór zamówienia osobiście w naszym biurze lub przy pomocy poczty tradycyjnej (wydruk i płyta CD z elektroniczną pracy).

§ 5.
Pozostałe postanowienia

5.1. Poprawki do zamówionych tekstów można zgłaszać w ciągu trzech miesięcy od momentu otrzymania materiału.

5.2. Poprawki należy zgłaszać w formie pisemnej.

5.3. W trakcie roku akademickiego poprawki wprowadzamy w ciągu tygodnia od momentu otrzymania uwag. Od lipca do września czas wprowadzania poprawek może wynosić do trzech tygodni.

 

5/5 - (2 votes)