Pedagogika

Pedagogika jest często uważana za mało ważną naukę, w której nic nowego nie można już wymyślić. Mówią tak oczywiście ignoranci, którzy nie są w temacie obeznani.

Pisanie prac z pedagogiki dla naszych specjalistów nie jest wcale nudnym powielaniem znanych już materiałów i teorii. Prace podyplomowe pozwalają na większą dowolność, jeśli chodzi o własne teorie, ale również prace licencjackie i magisterskie nie wykluczają wcale kreatywnego myślenia i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z pedagogiki, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy na prace podyplomowe z pedagogiki:

 1. Analiza zagrożeń oraz zjawiska uzależnienia dzieci od Internetu
 2. Autorytet rodziców oraz jego znaczenie w wychowaniu dziecka
 3. Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej
 4. Funkcje opiekuńczo-wychowawcze placówki szkolnej
 5. Inwestowanie w edukację dziecka
 6. Metody i formy współdziałania rodziców z przedszkolem
 7. Młodzież szkół ponadpodstawowych wobec zagrożeń współczesnego świata
 8. Narkomania – psychospołeczny kontekst uzależnień
 9. Nauczanie na odległość i jego skuteczność – analiza wybranych przypadków
 10. Ostatnia reforma szkolnictwa na tle szkolnictwa po roku 1989
 11. Powszechny brak autorytetów, a autorytet nauczyciela w oczach licealistów
 12. Pozytywne aspekty oddziaływania mediów na rozwój dzieci i młodzieży
 13. Problemy dzieci niepełnosprawnych ruchowo
 14. Przejawy patologii w środowisku szkolnym
 15. Przemoc wobec dzieci w rodzinie
 16. Przyczyny agresji i przemocy w szkole gimnazjalnej
 17. Realizacja programu wychowawczego w edukacji zintegrowanej w wybranej szkole podstawowej
 18. Reklama telewizyjna w funkcjonowaniu dziecka w młodszym wieku szkolnym
 19. Rodzina i szkoła a zachowania agresywne dzieci na poziomie edukacji wczesnoszkolnej
 20. Rodzina jako środowisko wychowawcze
 21. Rodziny adopcyjne – studium wybranych przypadków
 22. Specyfika pracy opiekuńczo-wychowawczej na przykładzie Domu Dziecka X
 23. Społeczne uwarunkowania oraz pozytywne i negatywne aspekty wykorzystania Internetu przez dzieci i młodzież – szanse i zagrożenia
 24. Stres i jego wpływu na osiągane przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych wyniki w nauce
 25. Subkultury młodzieżowe, a zjawisko agresji w grupie rówieśniczej
 26. System oświaty w Polsce
 27. Usytuowanie społeczne a poziom zdolności i postaw twórczych
 28. Uwarunkowania rodzinne przyczyną negatywnego stosunku uczniów do szkoły
 29. Warsztat pracy nauczyciela
 30. Wpływ autorytetu wychowawcy na rozwój i zachowanie dziecka
 31. Wpływ środowiska rodzinnego na zasób wiedzy religijnej dziecka w młodszym wieku szkolnym
 32. Wspomaganie dzieci w rozwoju mowy i kształtowaniu umiejętności komunikacji interpersonalnej
 33. Wychowawcza funkcja nauczyciela w szkole integracyjnej
 34. Wykorzystanie informatyki w edukacji
 35. Zainteresowania dzieci uczęszczających do wybranej Szkoły Podstawowej
 36. Zjawisko drugoroczności wśród uczniów szkół podstawowych

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu z pedagogiki, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

4.2/5 - (6 votes)