Ochrona środowiska

Na początek zadajmy sobie pytanie czym jest ekologia? Ekologia jest nauką. Nauką, która bada zależności między organizmem a otaczającym go środowiskiem. Dosłownie nazwę możemy przetłumaczyć jako naukę o miejscu życia organizmów. Ekologia swoim zakresem obejmuje wiele dziedzin, zajmuje się między innymi ekosystemami, środowiskiem życia na Ziemi, gatunkami zajmującymi określone terytorium.

Często słyszymy o ochronie środowiska, o tym byśmy sami chronili środowisko, byśmy ekologicznie żyli. Ale co to jest ta ochrona środowiska? Ochrona środowiska są to wszystkie działania które mają na celu właściwe wykorzystanie, jak również odnawianie składników środowiska naturalnego. Ludzie zdając sobie sprawę z tego jak zniszczyli środowisko zaczynają starać się odbudować chociaż część tego co zniszczyli, a także przywrócić na tyle na ile się da środowisko do normalnego działania.

Ochrona środowiska coraz częściej łączy ludzi, zarówno naukowców, ekologów jak i zwykłych ludzi. Łączy ich i stawia przed nimi jeden cel. Ludzie coraz częściej wracają do natury i chcieliby aby środowisko ich otaczające było czyste, zadbane i zdrowe. Władze państwowe również starają się chronić środowisko poprzez różne uchwały, a także poprzez mobilizację służb porządkowych do sprawdzania czy ludzie przestrzegają tych uchwał. Rządy wszystkich państw coraz częściej zwracają uwagę jak ważne jest aby chronić środowisko.

Ekologia umiejscowiona jest wśród nauk biologicznych, chociaż łączy się także z naukami wykraczającymi poza obręb biologii które badają środowisko. Stąd też i studia z zakresu Ochrony środowiska organizują wydziały biologii uniwersytetów.

O przyjęcie na podyplomowe studia Ochrony środowiska mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych – licencjackich i magisterskich, którzy są zainteresowani szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska.

Poniżej podajemy przykładowe tematy na prace podyplomowe z tego kierunku:

  1. Europejskie normy ochrony środowiska i przyrody
  2. Ocena metod i skuteczności kształtowania świadomości ekologicznej
  3. Polityka ekologiczna w Polsce i źródła jej finansowania
  4. Polityka ekologiczna w Polsce
  5. Problemy globalne ochrony środowiska
  6. Polityka ekologiczna w Polsce i źródła jej finansowania
  7. Postrzeganie przez konsumentów żywności produkowanej w gospodarstwach ekologicznych
  8. Wpływ edukacji ekologicznej na postawy ludzi w życiu dorosłym
  9. Wykorzystanie środowiska przyrodniczego do rozwoju ekonomicznego Regionu Podkarpackiego
  10. Źródła energii odnawialnej

Ekolodzy działają aktywnie w naszym życiu, możemy ich na co dzień spotkać i usłyszeć. Ekolodzy starają się uświadomić społeczeństwu jak ważne jest utrzymanie równowagi w przyrodzie, oraz jak ważne jest to by było jak najmniej zanieczyszczeń na świecie. Widząc, że argumenty które stosują nie przemawiają wystarczająco do ludzi, narodziły się nowe koncepcje jak przekonać innych aby zaczęli dbać o środowisko.

Niektórzy ekolodzy uważają że potrzebna jest rewolucja ekologiczna, oczywiście nie chodzi im o walkę zbrojną ale o masowe dotarcie i uświadamianie innych jak ważna jest naturalna fauna i flora Ziemi. Kolejną metodą jest „działanie na każdym szczeblu”, które polega na tym, że uświadamianie rozpoczyna się już w wieku szkolnym poprzez różne akcje, takie jak, sprzątanie świata, zbieranie makulatury. Metoda ta oddziałuje także na głowy najbardziej uprzemysłowionych państw, i właścicieli wielkich koncernów poprzez konferencje z ekologami. Ludzie zajmujący się ochroną przyrody zdecydowali się jednak w latach 70 XX wieku połączyć siły, teraz ich ruch znany jest na całym świecie, mowa tu o „zielonych”. Ruch ten skupia miliony osób które organizują różne akcje mające na celu ochronę przyrody.

Wielu ekologów apeluje aby ochronę środowiska rozpocząć już we własnych domach, rodzice powinni uświadamiać swoje dzieci jak ważne jest dbanie o naturalną faunę i florę. Gdy zadbamy aby nasz dom był jak najbardziej przyjazny dla środowiska wtedy możemy przyłączać się do lokalnych grup ekologicznych i brać udział w akcjach takich jak sprzątanie okolicy, gminy, pobliskich stawów i rzek.

Ekolodzy coraz bardziej starają się dotrzeć do ludzi czy przez telewizję czy radio oraz przez różne uliczne akcje. Więc czasem warto przyglądnąć się co oni chcą zrobić dla naszej planety a co my robimy.

5/5 - (5 votes)