Politologia

Politologia to dziedzina nauki zajmująca się badaniem polityki i instytucji politycznych, a także procesów i zjawisk politycznych. Studenci politologii zdobywają wiedzę na temat różnych form i systemów politycznych, jak demokracja, monarchia, dyktatura i inne, a także na temat działań i dążeń politycznych, takich jak lobby, interesy i kampanie polityczne.

Politologia jest interdyscyplinarna i łączy w sobie elementy historii, filozofii, socjologii i prawa, co pozwala studentom na zrozumienie złożoności i różnorodności procesów politycznych.

Studia w zakresie politologii oferują szeroki zakres wiedzy i umiejętności, które będą przydatne w przyszłej karierze, takie jak:

 • Analiza i interpretacja danych politycznych
 • Komunikacja i przekazywanie informacji
 • Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów politycznych
 • Zrozumienie i interpretacja prawa i instytucji politycznych

Po ukończeniu studiów w zakresie politologii absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach, takich jak administracja publiczna, media, organizacje pozarządowe, instytucje badawcze i think-tanki, a także w szkołach wyższych jako wykładowcy i badacze.

Warto pamiętać, że rynek pracy w dziedzinie politologii jest konkurencyjny, a wiedza i umiejętności są cenione przez pracodawców, dlatego studenci powinni być gotowi na ciągły rozwój i uzupełnianie wiedzy w tej dziedzinie.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z dziedziny politologii, poniżej propozycja przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Bezpieczeństwo europejskie i instytucjonalizacja po II wojnie światowej
 2. Cenzura i ograniczenia wolności wypowiedzi na łamach prasy w Polsce po 1989 roku
 3. Geneza terroryzmu oraz jego wpływ na bezpieczeństwo we współczesnym świecie
 4. Gotowość Polski na walutę euro, analiza argumentów za i przeciw
 5. Kandydaci w wyborach prezydenckich 2010
 6. Komu opłaca się globalizacja. Analiza pojęcia w kontekście interesów państwa narodowego
 7. Koncepcje społeczno-polityczne Józefa Piłsudskiego
 8. Lojalizm i separatyzm na przykładzie Kraju Basków
 9. Milton Friedman kontra John Maynard Keynes a ich wpływ na politykę w USA
 10. Medialny obraz polskich kibiców na podstawie wybranych publikacji
 11. Misje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych
 12. Negocjacje w polityce na przykładzie procesu akcesyjnego Polska – Unia Europejska
 13. Niewerbalne środki manipulacji politycznej
 14. Oblicza nacjonalizmu irlandzkiego w dobie walki o niepodległe i jednolite państwo
 15. Parlamentarne kampanie wyborcze w III Rzeczypospolitej w latach 1989-2007
 16. Polityka w kontekście nierówności regionalnej. Analiza działań na przykładzie rozwoju polskiej infrastruktury w poszczególnych regionach
 17. Pozycja ustrojowa prezydenta w Stanach Zjednoczonych
 18. Prawo do wolności wypowiedzi prasowej i jego respektowanie w Polsce
 19. Przebieg konfliktu w byłej Jugosławii z udziałem wojsk NATO
 20. Przemiany w polityce zagranicznej RP po 1989 roku
 21. Przywódcy i liderzy polityczni
 22. Rada Ministrów jako naczelny organ państwa polskiego
 23. Rola i zadania policji, straży miejskiej i straży pożarnej w obronie ludności i mienia
 24. Sprawiedliwość polityczna, rozum publiczny, demokracja – społeczna jedność w koncepcjach Johna Rawlsa
 25. Terroryzm jako zagrożenie globalne
 26. Ustrój polityczny Meksyku
 27. Wpływ kultury popularnej na politykę w Polsce
 28. Wpływ Układu z Schengen na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski
 29. Współczesny fundamentalizm religijny
 30. Zjawisko terroryzmu islamskiego

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu na pracę zaliczeniową, licencjacką lub magisterską z politologii, zapraszamy do indywidualnego kontaktu. Pomożemy wybrać odpowiedni dla Ciebie temat pracy!

5/5 - (6 votes)