Analiza podatkowa

Prawo podatkowe należy zarówno do nauk ekonomicznych jak i prawnych. Serwis specjalizuje się głownie w podatkach jako elemencie analizy ekonomicznej, ale, oczywiście, znajomość prawa podatkowego w tym zakresie jest niezbędna.

Problem podatkowy może być omawiany zarówno z punktu widzenia praktyki podatkowej, teorii prawa podatkowego, analizy podatkowej jak i kontroli skarbowej.

Wybierając zakres tematyczny z prawa podatkowego należy dokładnie uściślić prawo podatkowe, bowiem obejmuje ono: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawych, podatek VAT, akcyzę i wiele innych.

W zakres prawa podatkowego wchodzą również zagadnienia jednostek budżetowych, zwłaszcza część dotycząca dochodów gmin i powiatów. Wiadomo bowiem że jednostki te obok dotacji uzyskują również dochody własne w tym dochody podatkowe.

Analizie podatkowej mogą być poddane większości funkcjonujących podatków w prawie polskim. Cennym źródłem analizy podatkowej są sprawozdania dotyczące wpływów podatkowych oraz podatków jakie są ponoszone zarówno przez podmioty gospodarcze jak i konsumentów.

Prawidłowa analiza podatkowa powinna obejmować okres od minimum trzech do pięciu lat. Prawo podatkowe ulega nieustannym i częstym zmianom, stąd bardzo ważne jest aby prace z zakresu prawa podatkowego były aktualne.

5/5 - (2 votes)