Zarządzanie

Aby napisać pomyślnie pracę podyplomową z zarządzania, należy zastosować się do kilku ważnych kroków:

 1. Wybierz interesujący temat i potwierdź go z promotorem.
 2. Przeprowadź dokładny i szeroki przegląd piśmiennictwa na wybrany temat.
 3. Stwórz szkielet pracy (wstęp, metodologię, analizę i wnioski).
 4. Napisz i zredaguj pracę zgodnie z wytycznymi i wymaganiami.
 5. Zreferuj swoje wnioski i wypowiedz się na temat swoich badań.
 6. Sprawdź i popraw błędy językowe i stylistyczne.

Pamiętaj, że praca podyplomowa powinna być oryginalna i posiadać wartość naukową, a także być napisana w sposób profesjonalny i czytelny.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z zarządzania, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Analiza finansowa jako instrument zarządzania bankiem na przykładzie Banku X
 2. Analiza porównawcza metod zarządzania produkcją
 3. Analiza rozwiązań informatycznych stosowanych w zarządzaniu informacją w przedsiębiorstwie X
 4. Funkcje menedżera w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 5. Inkubatory przedsiębiorczości i ich rola w zarządzaniu transferem technologii
 6. Klastry przemysłowe jako nowy model funkcjonowania przedsiębiorstw
 7. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych i zarządzanie kryzysem
 8. Koncepcja zarządzania jakością we współczesnych przedsiębiorstwach sektora MSP
 9. Koncepcje przywództwa a style kierowania na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 10. Motywacja jako kluczowy czynnik kształtowania i rozwoju kapitału ludzkiego
 11. Motywowanie jako funkcja zarządzania na przykładzie firmy X
 12. Naczelny i średni szczebel zarządzania w przedsiębiorstwie – ich role i funkcje
 13. Najważniejsze narzędzia zarządzania współczesnego menedżera
 14. Nowoczesne metody usprawniania produkcji
 15. Opracowanie projektu zarządzania nieruchomością dla budynku X
 16. Organizacja i przepływ informacji w korporacji
 17. Problemy zarządzania kadrami na podstawie analizy badań własnych
 18. Przywództwo w przedsiębiorstwie na wybranym przykładzie
 19. Psychospołeczne aspekty zmiany – zarządzanie ludźmi w okresie zmian
 20. Reengineering jako sposób wprowadzania radykalnych zmian w firmie
 21. Rekrutacja i selekcja kadr jako element nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie X
 22. Rola menedżera w przedsiębiorstwie
 23. Rola oraz znaczenie działu HR w koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
 24. Strategiczne zarządzanie kadrami i jego związek ze strategią firmy
 25. System zarządzania jakością na przykładzie
 26. Systemy ocen pracowniczych w organizacji
 27. Upraszczanie i optymalizacja procesów HR
 28. Wpływ motywowania pracowników na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem
 29. Zarządzania ryzykiem kredytowym na przykładzie działalności Banku X
 30. Zarządzanie jakością usług w oparciu o normy ISO w praktyce polskich przedsiębiorstw.
 31. Zarządzanie kadrami i jego wpływ na realizację planów w przedsiębiorstwie
 32. Zarządzanie kapitałem obrotowym w firmie X
 33. Zarządzanie materiałami i surowcami w firmie produkcyjnej X
 34. Zarządzanie projektami informatycznymi – analiza wdrożenia systemu CRM w firmie X
 35. Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem instrumentów pochodnych
 36. Zarządzanie strategiczne w wybranym przedsiębiorstwie
 37. Zarządzanie wiedzą w korporacji
 38. Zarządzanie zespołami wielokulturowymi na przykładzie międzynarodowej firmy X
 39. Zastosowanie koncepcji zrównoważonej karty wyników w firmie X
 40. Zjawisko mobbingu w miejscu pracy

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu z zarządzania, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!

5/5 - (8 votes)