Prawo

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z prawa, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Dziedziny prawa, których dotyczą poniższe przykładowe tematy to: prawo cywilne, prawo europejskie, prawo autorskie, prawo finansowe oraz prawo pracy,  prawo karne a także prawo gospodarcze, prawo medyczne, jak również prawo handlowe, prawo administracyjne, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe, prawo prasowe, postępowanie cywilne, administracyjne, karne.

Przykładowe tematy prac:

 1. Analiza struktury sądownictwa administracyjnego w Polsce
 2. Dochodzenie należności publicznoprawnych w postępowaniu upadłościowym
 3. Dowody w postępowaniu administracyjnym
 4. Hipoteka jako prawne zabezpieczenie kredytu długoterminowego
 5. Instytucje i regulacje prawne w Polsce służące ochronie przed terroryzmem
 6. Kara śmierci w prawie polskim
 7. Konstytucyjne podstawy prawa pracy
 8. Obrót instrumentami finansowymi na rynku giełdowym
 9. Ochrona praw kobiet w prawie międzynarodowym
 10. Odpowiedzialność pracownika w prawie pracy
 11. Okoliczności wyłączające winę w prawie polskim
 12. Podatek VAT w obrocie towarowym z zagranicą – regulacje prawne i ujęcie księgowe
 13. Podejmowanie uchwał przez walne zgromadzenie akcjonariuszy
 14. Podmioty na prawach strony
 15. Podstawy prawne ochrony środowiska
 16. Postępowanie antymonopolowe
 17. Prawa autorskie a technologia informacyjna
 18. Prawa dziecka w Polsce
 19. Prawne zabezpieczenia kredytów
 20. Prawo do znaków towarowych w Unii Europejskiej
 21. Przebieg postępowania upadłościowego
 22. Przepisy prawa w handlu elektronicznym
 23. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 24. Przestępstwo spowodowania katastrofy drogowej
 25. Przestępstwo zgwałcenia
 26. Relacja prawa krajowego i międzynarodowego w polskim porządku prawnym
 27. Reprezentacja spółki akcyjnej
 28. Rola i znaczenie spółek osobowych
 29. Sądowe stwierdzenie nabycia spadku
 30. Status prawny cudzoziemca
 31. Szara strefa a system podatkowy w Polsce
 32. System instytucjonalny Unii Europejskiej
 33. Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania
 34. Umowa leasingowa w świetle prawa cywilnego
 35. Umowy międzynarodowe w świetle Konstytucji RP
 36. Utwór audio-wizualny jako przedmiot prawa autorskiego
 37. Wywłaszczenie nieruchomości
 38. Zabezpieczenia prawne stosowane w obrocie nieruchomościami
 39. Zasady opodatkowania wyrobów akcyzowych
 40. Zasady podjęcia i wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu z prawa, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat.