Historia gospodarcza

Historia gospodarcza to jeden z kierunków studiów, który pozwala studentom zgłębić wiedzę na temat rozwoju gospodarczego i ekonomicznego różnych społeczeństw w różnych epokach historycznych. Studia te zazwyczaj obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty historii gospodarczej, w tym m.in. rozwój systemów ekonomicznych, historię gospodarczą poszczególnych krajów czy też rolę rynku i instytucji finansowych w historii gospodarczej. Absolwenci studiów z historii gospodarczej są przygotowani do pracy w różnych instytucjach i firmach, które zajmują się analizami ekonomicznymi i historycznymi oraz do dalszych studiów naukowych na kierunku ekonomia czy też historia.

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z historii gospodarczej, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Ekonomiczne przesłanki upadku socjalizmu
 2. Gospodarcze role miast średniowiecznych na wybranym przykładzie
 3. Gospodarka państw bloku socjalistycznego po II wojnie światowej
 4. Liberalizm i protekcjonalizm na ziemiach polskich
 5. Miejsce i rola niewolnictwa w państwach starożytnego wschodu
 6. Powstanie i rozwój manufaktur w Polsce
 7. Procesy dezintegracyjne w gospodarce światowej w XX w
 8. Przemiany gospodarcze w II połowie XIX wieku w Europie
 9. Przyczyny zdobycia przez USA pozycji przywódcy gospodarczego
 10. Reforma walutowa Grabskiego i jej skutki dla gospodarki polskiej
 11. Rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich
 12. Rewolucja transportowa w Polsce. Gospodarcze skutki budowy i rozwoju kolei
 13. Rola mekrantylimzu na przestrzeni wieków
 14. Rozwój gospodarek tygrysów azjatyckich w XX wieku
 15. Skutki gospodarcze I wojny światowej na świecie
 16. Skutki II wojny światowej dla gospodarki europejskiej
 17. Wielki kryzys gospodarczy w Polsce
 18. Wielki światowy kryzys gospodarczy 1929-1933
 19. Współczesne problemy gospodarcze krajów Trzeciego Świata
 20. Źródła i przejawy globalizacji gospodarki światowej

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu pracy z historii gospodarczej, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!