Polityka społeczna

Jeśli rozważasz pisanie pracy podyplomowej z polityki społecznej, poniżej przedstawiamy listę przykładowych tematów, na których możesz się wzorować przy wyborze własnego tematu.

Przykładowe tematy prac:

 1. Aktywizacja seniorów w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
 2. Amerykańskie kampanie wyborcze jako przejaw kreowania świadomości i aktywności społeczno-politycznej
 3. Analiza i ocena przejawów współczesnej koncepcji społeczeństwa obywatelskiego
 4. Analiza oraz ocena modelu zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego przez władze samorządowe w powiecie X
 5. Analiza zjawiska przestępczości i zachowań przestępczych w Polsce
 6. Analiza zjawiska terroryzmu i zagrożeń atakami terrorystycznymi we współczesnym świecie
 7. Bezpieczeństwo socjalne kobiet w Polsce
 8. Działalność instytucji polityki społecznej na rzecz integracji i reintegracji społecznej
 9. Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych
 10. Godność człowieka z perspektywy międzynarodowej ochrony praw człowieka
 11. Gospodarka komunalna w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy X
 12. Konsekwencje społeczno-polityczne przystąpienia Polski do NATO
 13. Mobbing w środowisku szkolnym – jego istota, przejawy i skutki
 14. Pomoc i opieka społeczna w samorządzie terytorialnym na przykładzie gminy X
 15. Przemiany społeczeństwa amerykańskiego w latach 30-tych XX wieku
 16. Przemoc domowa a zadania pomocy społecznej
 17. Przyczyny i skutki alkoholizmu w rodzinie
 18. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce
 19. Rola i znaczenie profilaktyki w systemie zapobiegania przestępczości zorganizowanej
 20. Rola policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 21. Rozmiary zjawiska nikotynizmu w szkołach jako przejaw patologii społecznej
 22. Rozwój rynku ubezpieczeniowego w Polsce po roku 1990
 23. Socjotechniki w społeczeństwie komunistycznym na przykładzie Polski w latach 1948-1953
 24. Starzenie się społeczeństwa polskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej
 25. Systemy informatyczne pomocy społecznej

… i wiele innych …

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu z polityki społecznej, zachęcamy do indywidualnego kontaktu z nami. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla Ciebie temat!