Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo jest nieco marginalizowany. Wiele osób uważa, że są to nudne studia, po których można co najwyżej wycierać kurze w bibliotece. Jest to jednak złe podejście. Przede wszystkim dlatego, że kierunek ten przygotowuje do niezwykle ważnej funkcji – zarządzania, gromadzenia i przetwarzania informacji. W obecnych czasach to niezwykle ważna rola, która zaczyna być doceniana w mediach masowych, w których za dobrą informację płaci się ogromne pieniądze. Dodatkowo dochodzi Internet, w którym szybko podana informacja jest na wagę złota. Ten zawód ma przed sobą ogromną przyszłość. Oczywiście – po tych studiach można również siedzieć w bibliotece, ale nie to jest jego głównym celem. Bycie specjalistą od informacji w przyszłości może okazać się bardzo dochodowe. Zwłaszcza, że studenci tego kierunku są kompleksowo nauczeni również innych dziedzin – podstaw informatyki, pedagogiki, historii.

Pisanie prac na kierunku Informacji naukowe i bibliotekoznawstwie nie należy do najtrudniejszych. Studenci muszą skupiać się na tematach związanych z tą dziedziną, czyli mile widziane są teksty naukowe związane z ogólnie rozumianą informacją, jej przetwarzaniem itp. Oczywiście można pisać również o bibliotekach, choć patrząc w kontekście przyszłości zawodowej – nie byłby to najlepszy ruch.

Prace licencjackie i magisterskie opierają się głównie o teksty źródłowe, które są najzwyczajniej w świecie powielane. Nie jest to zatem wielkie wyzwanie naukowe. Prace podyplomowe to nieco większe wyzwanie. Liczy się dobry pomysł, jego opracowanie i przedstawienie własnych poglądów na omawiany problem. Student musi wykazać się rozszerzoną wiedzą z zakresu informacji naukowej lub bibliotekoznawstwa. Musi jednocześnie umieć argumentować, przedstawiać swoje racje i precyzyjnie formułować wnioski. Oceniany jest również język i wykonanie pracy, dlatego na ten element również trzeba poświęcić odpowiednią ilość czasu. Prace podyplomowe zatem muszą być interesujące i doskonale wykonane – to również spore wyzwanie.

DWUSEMESTRALNE PODYPLOMOWE STUDIUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA

Studium przeznaczone jest dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, które są zainteresowane podjęciem pracy w bibliotekach różnych typów lub, pracując już w bibliotece, zamierzają rozszerzyć posiadaną wiedzę i zdobyć dodatkowe umiejętności.

Program tych podyplomowych studiów obejmuje przedmioty ogólnozawodowe, zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne, które dają wiedzę i pozwalając zdobyć umiejętności niezbędne w pracy bibliotekarskiej. Studia te obejmują również blok zajęć z zakresu technologii informacyjnej. Studia trwają dwa semestry i łącznie mają 250 godzin zajęć (2 x 125 godz.).

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

WIEDZA:

Absolwenci tych studiów podyplomowych posiadają ogólną wiedzę z zakresu historii książki i bibliotek oraz współczesnych zagadnień informacji naukowej i bibliotekarstwa. Znają metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych a także zagadnienia automatyzacji tych procesów. Posiadają wiedzę dotyczącą tradycyjnych i elektronicznych źródeł informacji. Znają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji oraz kształcenia użytkowników. W zakresie niezbędnym do pracy w bibliotece znają prawo autorskie, biblioteczne i informacyjne.

UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwenci tych studiów podyplomowych zyskują umiejętności: analizy i opracowania dokumentów, sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji w postaci bibliotecznych narzędzi informacji o zbiorach i w formie baz danych. Potrafią sprawnie posługiwać się narzędziami technologii informacyjnej. Potrafią promować działalność biblioteczną, informacyjną oraz z zakresu czytelnictwa.